Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Környezeti és genetikai faktorok interakciója a degeneratív gerincbetegségek pathomechanizmusában és terápiájában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Áron Lazáry
Location of studies (in Hungarian): Országos Gerincgyógyászati Központ
Abbreviation of location of studies: OGK


Description of the research topic:

Bevezetés
A degeneratív gerincbetegségek (DGB) népbetegségnek számítanak a nyugati típusú, fejlett iparú országokban. Az Egyesült Királyságban évi 12 milliárd fontos kiadást jelent a DGB direkt egészségügyi és biztosítási költsége, illetve a DGB miatt jelentkező munkaerő- és munkanap kiesés. A DGB, és a leggyakoribb prezentációs tünetként jelentkező derékfájás prevalenciáját a népességben a különböző szerzők 12-35% közé teszik, az esetek 10%-a tartós rokkantságot, munkaképtelenséget okoz. A DGB multifaktoriális kórképek, kialakulásukban környezeti és genetikai faktoroknak tulajdonítunk szerepet, a kórkép pontos etiológiája, pathomechanizmusa és biokémiai, genetikai vonatkozásai ma sem ismertek. Az életkor, a nehéz fizikai munka, az egésztest vibráció illetve a dohányzás fokozott rizikót jelent a DGB kialakulására. Az erős familiáris predispozíció bizonyítására számos tanulmány született. A monozigóta ikerkutatások eredményeként úgy tűnik, hogy a DGB – lokalizációtól függően – 40-70 %-os familiáris befolyásoltságot mutat, azonban a pontos genetikai faktorokat, predisponáló polimorfizmusokat, SNP-mintázatokat nem ismerjük. A modern gerincgyógyászatban a terápiás protokollok ismertek és széles körben alkalmazottak, azonban számos esetben találkozunk az individuális terápia-tervezés igényével. Tapasztalati tény, hogy a nem-műtéti (konzervatív) és a műtéti terápiák adott esetben hasonló korai eredményeket adhatnak, azonban az egyes modalitások hosszútávú hatásai kevésbé feltérképezettek. Mivel a panaszok fő forrása a DGB esetén a gerinc biomechanikai egységének megbomlásához vezethető vissza, kiemelten fontos volna, hogy az egyes terápiás lépések biomechanikai következményeit is ismerjük. Irodalmi és klinikai adatok külön entitásként számolnak be a műtéti terápiák biomechanikai konzekvenciáiról (pl. szegment-instabilitás, szomszédos szegment szindróma), azonban mindig retrospektív leírásokban. Az egyes terápiás modalitások „sikere” valószínűsíthetően genetikai faktoroktól is függ, azonban ilyen irányú vizsgálatot még nem végeztek a tárgykörben.
A DGB patomechanizmusában és kezelésében tehát szignifikáns hatása van nagyrészt ismeretlen genetikai és részben ismert környezeti faktoroknak és – hasonlóan más multifaktoriális kórképhez – ezen faktorok interakciójának is. A betegség kapcsolt környezeti és genetikai faktorok, illetve interakciójuknak feltérképezése nagymértékben segítheti a betegség patomechanizmusának megismerését, új típusú terápiák fejlesztését és az egyénre szabott terápiás terv felállításának lehetőségét.

Célkitűzések – kutatási altémák
1. Multiplex genomikai analízis, nagyszámú vizsgálati mintán a DGB hátterében húzódó genetikai faktorok feltérképezésére
2. A DGB kialakulásának megelőzését célzó prevenciós program hatékonyságának vizsgálata, a hatékonyságot befolyásoló környezeti és genetikai faktorok monitorozásával
3. Biomechanikai vizsgálatok az ágyéki gerincen végzett műtéti beavatkozások hatásainak vizsgálata érdekében
4. Prospektív klinikai követéses vizsgálat és „in silico” mechanobiológiai modellezés a DGB-ek terápiás modalitásainak és a terápiás eredményt befolyásoló faktorok kutatására

Módszerek
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében – nemzetközi és hazai kutató-konzorciumok tagjaként – több, párhuzamosan futó tudományos projekt módszereit és eredményeit szintetizáljuk. Olyan klinikai kohortvizsgálatot folytatunk, amelyben több mint 1500 vizsgálati személy bevonása és követése történik. Standardizáljuk és fejlesztjük a degeneratív gerincbetegségek vizsgálatában használt modern képalkotó eljárásokat (pl.: funkcionális MRI, CT, DEXA), a képalkotó vizsgálatok prospektív adataira támaszkodva „in silico” modellezzük (végeselem-elemzés, mechanobiológiai szimulációk) a degeneratív szegmentumban bekövetkező változásokat, az egyes terápiás beavatkozások hatását. Az „in silico” analízisek eredményét humán cadaver gerincszegmentumok in vitro műtétével és biomechanikai vizsgálatával validáljuk. Optimalizált kérdőív-csomag segítségével felmérjük és követjük a szubjektív tényezőket (fájdalom, életminőség, pszichoszociális komponensek). A vizsgálati alanyoktól nyert vér és szövetminta segítségével robosztus genomikai (multiplex genotipizálás 20 kandidáns gén, 120 polimorfizmusát feltérképezve, illetve teljes genom asszociációs vizsgálatok a külföldi partnerekkel közösen) és transzkriptomikai (expressziós microarray, real-time PCR mérések) vizsgálatok elvégzésére kerül sor, a populációs különbségeket is figyelembe véve. A vizsgálatok kiemelt célja a gerincbetegségek kialakulását megelőző prevenciós munka hatékonyságának monitorozása és a gerincbetegségeket prognosztizáló genetikai és környezeti faktorok azonosítása. Ennek érdekében a vizsgálat nagyban épít a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által koordinált óvodai gerinciskola programra, amelynek keretében több mint ezer gyermek végez rendszeresen gerincerősítő gyakorlatokat.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )