Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az orális képleteket károsító mechanizmusok és a regeneráció lehetőségeinek vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Beáta Kerémi
Location of studies (in Hungarian): SE FOK Orálbiológiai Tanszék
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A szájüregi képletek integritása és gyulladásmentes állapota és annak hosszú távú megőrzése jelentős az egész szervezet általános egészsége szempontjából. A szájüregben kialakult gyulladások (pl. mély, nem kezelt parodontális tasakok) számos súlyos, az egész szervezetet érintő megbetegedésben játszanak szerepet. Ezen gyulladásos elváltozások közül kiemelten fontos a fogágygyulladás, amely a fog tartószöveteinek károsodásával jár együtt. A parodontális károsodások előfordulási gyakorisága a fejlett és öregedő társadalmakban az életkor előrehaladtával folyamatosan növekszik. Ezért a gyulladás következtében létrejövő szövetpusztulás regenerációja az egyik fő kihívása napjaink fogorvosi gyakorlatának.

Kutatási témakörök:
1. Állatmodellek létrehozása a gyulladásos mechanizmusok megértésére és a regenerációs folyamatok, lehetőségek tanulmányozására. Amely modellekben a gyulladáscsökkentésre, valamint a szövetregeneráció elősegítésére kandidáns szerek hatásossága és hatásmechanizmusa is vizsgálható. Az in vivo modellekből származó mintákon gyulladásos citokinek és egyéb gyulladásos markerek analízise.
2. A parodontális gyulladás és a regeneráció vizsgálatához kísérletes parodontitis modellt létrehozása – vagy ligatúrával kiváltva, vagy parodontopathogén baktériumok LPS-ének ínybe fecskendezésével. A gyulladás következtében kialakult szövetpusztulás mértékét, vagy a regeneráció sikerességét microCT-vel és szövettani analízissel vizsgálva.
3. Ezen kívül az orális képletek (különösen a gingiva és szájüregi nyálkahártya) mikrocirkulációjának nyomon követésével jól vizsgálhatók a gyulladásos folyamatok kialakulása, majd ezt követően a gyógyulási során végbemenő folyamatok.
4. Az orális képletek (kiemelten a submandibularis nyálmirigy és a gingiva) mikrocirkulációjának fenntartásában résztvevő gáztranszmitterek (nitrogén-monoxid, szén-monoxid, kén-hidrogén) hatásának vizsgálata kóros (pl. parodontitis) körülmények között.
5. Humán és patkány fogpulpa, valamint parodontális ligamentum eredetű sejtkultúrák létrehozása, fenntartása és differenciáltatása.
6. Ezekben a sejtkultúrákban in vitro vizsgálata a gyulladáscsökkentő és/vagy szövetregenerációt elősegítő hatással bíró anyagoknak. Vizsgálni kívánjuk az anyagok hatását a sejtek életképességére, differenciálódására és a génexpressziós mintázat változására.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )