Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Herszényi
Proteolyticus enzimrendszerek és sejtkinetikai paraméterek vizsgálata gastrointestinalis daganatokban és egyéb emésztőszervi betegségekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: László Herszényi
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Bevezetés-Előzmények
A proteolytikus enzimek -a tumoros invázió során- fontos szerepet játszanak az extracelluláris mátrix lebontásában. Korábban igazoltuk, hogy a cisztein proteázok közé tartozó cathepsin B (CATB) és cathepsin L (CATL), valamint a plasminogen activátor rendszer (PA) (urokinase- plasminogen activátor /UPA/, annak receptora /UPAR/ valamint 1-es típusú inhibitora /PAI-1/ fontos szerepet játszanak a gyomor- valamint colorectalis carcinoma inváziójában-áttétképzésében és fontos prognosztikai tényezők a túlélés szempontjából, emellett a fenti proteázok a precancerosus léziók malignus transzformációjában is szerepet játszanak.
A tumoros invázió-áttétképzés terén a másik proteáz csoportnak, a mátrix metalloproteázoknak (MMP) is igen fontos szerepe van.
Kevés adat áll rendelkezésünkre az egyes proteolyticus rendszerek kapcsolatáról, a proteázok, a sejtkinetikai paraméterek, valamint egyes növekedési faktorok együttes viselkedéséről gastrointestinalis (GI) daganatokban, gyulladásos bélbetegségben (IBD), valamint egyéb emésztőszervi betegségekben.

2. Célkitűzések
1. A cathepsinek (CATB, CATL), a szerin proteázok: plasminogen activátor/inhibitor rendszer (UPA, UPAR, PAI-1), valamint és az MMP szérum ill. plazmakoncentrációk meghatározása különböző GI daganatokban (elsősorban colorectalis carcinomában-CRC) valamint immunhisztokémiai szöveti vizsgálata az endoszkópos és műtéti szövetmintákból.
2. A szöveti proteázok kvalitatív-kvantitatív immunhisztokémiai összevetése a klasszikus hisztomorfológiai paraméterekkel és a prognózissal.
3. A proteázok szérum ill. plazmakoncentrációinak meghatározásával a lehetséges tumor márker tulajdonságuk igazolása és az értékek összevetése a szokványos tumor márkerekkel (CEA, CA-19-9).
4. A proteázok esetleges prognosztikai szerepének tanulmányozása GI daganatokban.
5. Az MMP-9, a glutathion S-transferase (GST), a sejt proliferáció (PCNA) és a tumor suppresszor p53 vizsgálata a nyelőcső carcinogenesis korai stádiumaiban.
6. A sejtkinetikai paraméterek (epitheliális sejt proliferáció, apoptosis, EGFR, p53 expresszió) vizsgálata a gyomornyálkahártyában hagyományos nem-szteroid gyulladásgátló (NSAID) és szelektív COX-2 kezelés mellett, valamint protonpumpa gátló (PPI) védelemben.
7. A secretoros leucocyta protease inhibitor (SLPI) expresszió vizsgálata H. pylori-asszociált, NSAID-asszociált, autoimmun, valamint lymphocitás gastritisekben.
8. A proteázok és egyes növekedési faktorok (hepatocyte growth factor-receptor /c-met/, insulin-like growth factor receptor-I /IGFR-1/) egyidejű tanulmányozása gyulladásos bélbetegségekben (IBD).
9. A proteázok egymás közötti összefüggéseinek vizsgálata a különbözi GI betegségekben.

3. Módszerek
- A proteázok szöveti ill. szérum-plazma antigén koncentrációinak meghatározása ELISA módszerrel
- Immunhisztokémiai vizsgálatok-antitestek: MMP-9 (Clone: 36020.111, R&D System); GST (Clone: A3600, DAKO); c-met (Clone: C-12, Santa Cruz Biotechnology Inc); IGFR-1 (Clone: 24-31; Chemicon International); PCNA (Clone: PC-10, DAKO); p53 (Clone: DO-7, DAKO); EGFR (Clone: H-11, DAKO); SLPI (Vivotec GmbH, Magdeburg, Németország).
Tumor márker vizsgálatok:
-CEA: (carcinoembryonic antigen electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”, Cobas®, Roche, Diagnostics, Mannheim, Németország)
- CA 19-9 (carbohydrate electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”, Cobas®, Roche, Diagnostics, Mannheim, Németország)

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )