Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A dentális erózió in vivo vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Péter Hermann
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Témafelvetés:A dentális erózió (DE) a gastroesophagealis reflux betegség (GERD) egyik supraoesophagealis manifesztációja1.A GERD, a DE és a nyálparaméterek közti összefüggések vitatottak. Csak feltételezhető, hogy ép kompenzáló mechanizmusok esetén, a GERD a nyálszekréció és a nyálpufferkapacitás mérsékelt növekedését okozza.Az elmúlt években a GERD klasszifikációja módosult. Az erozív oesophagitist okozó gastroesophagealis reflux betegség (ERD) mellett egy új osztály, a nyelőcső nyálkahártya eróziót nem mutató gastroesophagealis reflux betegség (non erosive reflux disease-NERD) került bevezetésre. Jelenleg még nem közöltek vizsgálatot arról, hogy van-e különbség azERD és a NERD fogazatra gyakorolt hatása között.
Célkitűzés:A témafelvetés egy szerteágazó vizsgálatsorozat lehetőségét rejti magában, melynek első szakaszában vizsgálatunk fő célja az újonnan diagnosztizált ERD és NERDpáciensek fogazatán kialakult erozív elváltozások összevetése.Tanulmányozni szeretnénk továbbá a nyálszekréció, nyál pufferkapacitás hatásait a fennálló intrinsic savterhelés kompenzálásában.
Anyag és módszer:A gastroenterológiai szakambulancián kivizsgált új betegek közül választjuk ki a tanulmány számára megfelelőket. A tervezett létszám: ERD csoport 50 fő; NERD csoport 50 fő. Ezen alanyok a továbbiakban a GERD rutin kivizsgálási protokolljába tartozó vizsgálatokon esnek át: anamnézis felvétele, gastro-oesophago-duodenoscopia, oesophagus manometriás vizsgálat, majd többcsatornás 24 órás nyelőcső impedancia pH monitorozás. Ezt követően elvégzünk egy klinikai fogorvosi vizsgálatot, melynek keretében a Smith és Knight féle TWI2fogkopási indexszelaz eróziós fogelváltozásokat,a DMF-S indexszel pedig az általános fogászati státuszt regisztráljuk. Ezt kiegészítjük a nyugalmi és stimulált nyálszekréció vizsgálatával, az összegyűjtött nyugalmi és stimulált nyál pH-jának szemikvantitatív meghatározásával és a nyál pufferkapacitásának mérésével. A vizsgált, megfelelő elemszámú fogászati és gastroenterológiai változókat részletes feltáró statisztikai elemzésnek vetjük alá.
Várható eredmények: Várhatóan azERD és a NERD a supraoesophagealis manifesztációk tekintetében jelentős különbségeket mutatnak, így előreláthatólag az általunk vizsgált fogászati paraméterek (TWI és DMF-S indexek, nyálparaméterek) is szignifikáns különbséget mutatnak az ERD és a NERD csoportban.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )