Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A molekuláris képalkotó vizsgálatok szerepe limfómákban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Tamás Györke
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A Hodgkin-limfómák (HL) és agresszív non-Hodgkin-limfómák (NHL) kezelés előtti és utáni stádium-meghatározásában a 18F izotóppal jelölt dezoxiglükózzal (FDG) végzett pozitronemissziós tomográfia (PET), illetve napjainkban mint komputer tomográfiával (CT) kombinált hibrid PET/CT-vizsgálat rutinszerűen végzett képalkotó eljárássá vált [1]. Hazánkban is nagy beteganyagon áll már rendelkezésre az első vonalbeli kezelés megkezdése előtt, után és közben készült PET/CT vizsgálat, valamint a másodvonalbeli kezelés, ill. haemopoeticus őssejt transzplantáció kapcsán végzett vizsgálat. Magyarországi kutatásvezetőként a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által koordinált kutatás keretében jelentős, prospektíven bevont magyar, ill. nemzetközi beteganyag adatai is elérhetőek számomra. [2].
Számos tanulmány bizonyította, hogy a PET/CT vizsgálat a fenti indikációkban kiemelkedő prognosztikai értékkel bír, azonban a vizsgálat értékelése során gondot jelent az álpozitív esetek viszonylag magas aránya, illetve a különböző és nem standardizált értékelési módok mellett az egyes tanulmányok eredményei csak korlátozottan hasonlíthatók össze [3,4].
A kutatások célja alapvetően a limfómák esetén végzett PET/CT-vizsgálatok technikai kivitelezésének optimalizálása, az eredmények értékelése során alkalmazható különböző módszerek összehasonlítása és a legmagasabb prediktív értéket nyújtó módszer megtalálása.
A PET vizsgálatok vizuális kiértékelésén belül bizonyos score rendszerek alkalmazása [5,6], a kvalitatív értékelésen túl pedig kvantitatív értékelés bevezetése jelenthet előrelépést. A standard felvételi értéknek (SUV) és ennek változásának a meghatározása [2,7] mellett újabb, a metabolikus tumor volumen (MTV) [8-10], valamint az előbbi mellett a metabolikus aktivitás mértékét is figyelembe vevő, ún. total lesion glycolysis (TLG) mérések [10-12] kerülnek előtérbe. Ezek a számítások csak fejlett szoftveres értékelő környezetben végezhetők el, ami örvendetes módon a Semmelweis Egyetem (SE) Nukleáris Medicina Tanszékén is rendelkezésre áll (Interview Fusion, Mediso Kft.).
A fentieken alapuló konkrét kutatási témák lehetnek például:
 Az első vonalbeli kezelés után végzett PET/CT vizsgálatok prediktív értéke növelhető-e az International Harmonization Project (IHP) [1,5] keretében 2007-ben megfogalmazott és jelenleg is általánosan használt kritériumokhoz képest más, kvantitatív vagy vizuális rendszerek alkalmazásával diffúz nagy B-sejtes NHL (DLBCL) esetén.
 A kezelés előtti PET/CT-n mérhető kvantitatív paraméterek prognosztikai szerepének meghatározása DLBCL-ban.
 Terápia rezisztens, ill. relabáló DLBCL esetén tervezett haemopoeticus őssejt transzplantáció előtti – kvalitatív értékelés szerint – pozitív PET/CT-vel járó esetekben a kvantitatív paraméterek meghatározásával van-e lehetőség azon betegek további felismerésére, akiknél a transzplantáció elvégzése gyógyulást jelenthet azokkal szemben, akiknél nem.
Várható, hogy a PET/CT önmagában a leghatékonyabb értékelési szempontok alkalmazásával sem válik 100%-os prediktív értékűvé, ezért cél lehet a fentiek, valamint a klinikai és patológiai, molekuláris patológiai (immunhisztokémia, gén expressziós profil) prognosztikai faktorok figyelembe vételével új prognosztikai rendszer kidolgozása is DLBCL-ban.
A PET-CT mellett a képalkotó vizsgálatok közül már az MRI, különösen a diffúzió súlyozott képalkotás is képes – a páciens sugárexpozíciója nélkül – olyan funkcionális információt nyújtani, ami a lymphomák viabilitását jelzi. Jelenleg a módszer intenzív kutatás tárgyát képezi, melynek során arany standardként általában a PET-CT vizsgálatok eredményével hasonlítják össze [13,14]. Ennek a témának a vizsgálatához, ill. tudományos feldolgozásához is jelentős vizsgálati anyag áll már rendelkezésre a Semmelweis Egyetemen, különösen gyermekkori lymphomák esetében.
A fenti kutatások széles körű együttműködést igényelnek a diagnosztikus és klinikai diszciplinák között, amiben eddigi tudományos tevékenységem kapcsán jártasságot szereztem. A PET/CT vizsgálatok tekintetében a budapesti és debreceni PET/CT központok, klinikai haematológiai szempontból a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati Klinikái, a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, a Csontvelő Transzplantációs Tanszéki Csoport, ill. a Szent László Kórház Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztálya, a hematopatológiai vizsgálatok tekintetében a SE I. sz. Patólógiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, míg az MR vizsgálatok tekintetében a SE MR Kutató Központ részvétele szükséges.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )