Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az angiogenezis és lymphangiogenezis mechanizmusa és jelentősége tüdőtumorokban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Balázs Döme
Location of studies (in Hungarian): Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: OTKPI


Description of the research topic:

A molekuláris ismeretekre alapozott daganatellenes terápiás lehetőségek közül az egyik legfontosabb a tumor-indukált angio- és lymphangiogenezis gátlásának lehetősége. Az érhálózat daganatos progresszióban betöltött szerepét azonban csak a napjainkban kezdjük megismerni, így az ezekre az ismeretekre alapozott antiangiogén és antivaszkuláris terápia is igen fiatal, egyelőre kevés tapasztalattal rendelkezik. Bár eddigi eredményeink alapján más daganattípusok esetében sem teljesen egyértelmű az angiogenezis és a daganat növekedésének viszonya, a tüdőrák ebből a szempontból a legellentmondásosabb tumorok közé tartozik. Munkacsoportunk célja az un. alternatív vaszkularizációs mechanizmusok illetve a tumor-indukált lymphangiogenezis vizsgálata tüdődaganatokban.
Ezen belül vizsgálni kívánjuk: a./ a keringő endotheliális prekurzorok szerepét a tüdőtumorok vérellátásának kialakulásában (amennyiben igazolódik feltevésünk, hogy a csontvelőből származó endothel őssejtek valóban részt vesznek a tüdőtumorok vaszkularizációjában, úgy újabb angiosztatikus terápiákat lehet tervezni a tüdőgyógyászati onkológiában, továbbá felmerül a lehetőség, hogy e kizárólag a daganatos érhálózatba beépülő sejtpopulációt „trójai falóként” használjuk fel, a precursor sejtekhez különböző daganatellenes toxinokat kapcsolva.) b./ az angiogenezis folyamatát, szabályozását és az erre építhető terápiás lehetőségeket tüdődaganatok cerebrális metasztázisaiban (a metasztatikus tumorsejtek oxigén és vérellátásának jobb megismerése esetén a megfelelő antiangiogén vegyületek segítségével az intracraniális metasztázisok növekedésének lassítására illetve megállítására nyílhat lehetőség.) c./ az erythropoetin (EPO) hatását a tüdődaganatok vaszkularizációjára humán és kísérletes körülmények között d./ a lymphangiogenezis folyamatát, szabályozását és jelentőségét humán tumorokból származó mintákban illetve állatkísérletes modellben (tüdőtumorokban történő aktív lymphangiogenezis igazolása illetve az azt szabályozó rendszer megismerése esetén célzott nyirokérellenes kezelés valósulhat meg, mely segítségével gátolhatóvá válhat a tüdőtumorok esetében korán meginduló locoregionális lymphatikus terjedés).
A doktorjelölt feladata: a./ VEGFR2+, AC133+, CD34+ keringő endotheliális őssejtek izolálása, az előbbi markerek perifériás vérmintákból történő meghatározása kvantitatív PCR technikával, valamint az endothelprekurzorok in situ detektálása humán tüdőtumorokból származó mintákban elektronmikroszkópia, fluoreszcens és konfokális mikroszkópia segítségével. b./ Nem-kissejtes tüdőrák cerebrális metasztázis xenograft modelljének létrehozása, és az áttétekben meginduló angiogenezis vizsgálata. c./ Az EPO hatásának vizsgálata a keringő endothelprecursorokra valamint az in situ angiogenezisre humán nem-kissejtes tumormintákban flow cytometria, immunhisztokémia, fluoreszcens és konfokális mikroszkópia segítségével d./ Humán tüdőtumorokból származó mintákban a Lyve-1 és podoplanin nyirokendothel-specifikus markerek segítségével történő morfometria elvégzése és a VEGF-C expresszió meghatározása.
A PhD hallgató feladata továbbá áttekinteni és megismerni a téma szakirodalmát valamint közreműködni a kutatócsoport munkája során nyert adatok elemzésében, és az eredmények publikálásának előkészítésében.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )