Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Anna Blázovics
Redox-homeosztázis kutatása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Anna Blázovics
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az oxidatív stressz pleiotrop modulátornak tekinthető, mert számos extracelluláris és intracelluláris folyamatot vált ki, így részt vesz a ligand-receptor kölcsönhatásokban, szekunder messengerként hat számos szignáltranszdukciós molekulára a kemotaktikus citokinek és a sejtfelszíni adhéziós fehérjék aktiválásakor. Ma már bizonyított, hogy a sejtciklus szabályozása függ az intracelluláris redoxi-állapottól, mert a meghatározó lépések érzékenyen reagálnak az oxidatív stresszre és az antioxidánsokra egyaránt. A DNS- szintézis, a szelektív génkifejeződés, az enzimaktiválások és a sejtproliferáció szabályozása egyaránt érintett a redoxi-szignálreakciókban.
Az utóbbi évek kutatásai egyértelműen igazolták, hogy a kontroll alól felszabaduló oxigén szabad gyökök koncentrációtól függően hozzájárulnak a sejtek életfunkcióinak szétzilálásához, ezáltal kiváltják a sejtek apoptotikus vagy nekrotikus pusztulását. Tehát bizonyítást nyert, hogy a szervezetben oxidatíven károsodott molekulák bonyolult biokémiai folyamatok eredményei. Az is ismertté vált, hogy az antioxidánsok eredeti molekulaformájukban vagy metabolitjaik révén közvetlenül befolyásolják a szignálutakat. Túlzott alkalmazásuk kontraindikált.
Annak ellenére, hogy e területen évről évre egyre több információ jelenik meg, még mindig vannak jelentős fehér foltok. Ilyen területek például a táplálékkal felvett bioaktív hatóanyagok, antioxidáns tulajdonságot hordozó vegyületek, metilező ágensek stb. sorsa az egészséges szervezetben és a különböző betegségekben szenvedőkben. Ígéretes lehetőség a vörösvértestek redoxiállapot-változásának vizsgálata a különböző kezelések hatására a máj és a bél betegségeiben, illetve a tumoros folyamatokban. Keveset tudunk a fémionok redox-homeosztázisban betöltött élettani, valamint patológiás hatásairól, pedig számos képviselőjük mind az oxidatív folyamatok, mind az antioxidáns védelmi mechanizmusok kulcsfontosságú szereplői. E kérdéskör tanulmányozása különösen obezitásban jelentős.
Kutatási munkánk célja korszerű spektrofotometriás, luminometriás és fluorimetriás módszerek kidolgozása a téma tanulmányozására. Vizsgáljuk a bioaktív molekulák hatását különböző állatkísérletes modellekben (partialis hepatectomia, ischaemia-reperfusio, különböző eredetű zsírmáj, ductus choledochus ligatura stb.).
Humán kutatásainkban biokémiai és immunológiai módszerekkel a szabadgyökös reakciók fiziológiás és patológiás szerepét vizsgáljuk. Tanulmányozzuk az antioxidáns védelem sokrétűségét a terápiás hatékonyság szempontjából gyulladásos bélbetegségekben és gastrointestinális tumorokban. ”Short term” és „long term” tanulmányokban az antioxidánsokban gazdag „funkcionális élelmiszer” készítményekkel történő kezelések eredményességét hasonlítjuk össze, különös tekintettel a primer és a szekunder prevencióra. Kutatjuk a ritkábban előforduló betegségekben szenvedők redox-homeosztázisát, és azok kiegészítő terápiás lehetőségeit antioxidáns készítményekkel, mint például a Leigh-szindróma, porphyria cutanea tarda, haemochromatosis. Tanulmányozzuk a transzmetilezési folyamatok változását táplálkozási faktorok hatására. Keressük a szervezetben előforduló kis bioaktív molekulák prediktív szerepét a betegségek gyógyítása szempontjából.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )