Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
B-sejtes lymphomák differenciál diagnosztikájának fejlesztése és prognosztikus faktorok kutatása áramlás citometriai, molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: Gábor Barna
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, I.Sz. Patológiai és Rákkutató Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A lymphomás megbetegedések száma évről évre növekszik. A leggyakoribb lymphomák között találjuk a B-sejtes low grade NHL lymphomákat, melyek közül több leukémiás vérképpel is jár/járhat (krónikus lymphocytás leukémia (CLL), köpenysejtes lymphoma (MCL), splenikus marginális zóna lymphoma (SMZL)). Differenciál diagnosztikájuk fontos, mert mind különböző viselkedésűek és más terápiát is igényelnek. Progressziójuk során low grade lymphomából high grade lymphomába (DLBCL, Richter szindróma) való transzformációjuk előfordul. Számos kutatás zajlik, ahol olyan tényezőket, faktorokat keresnek, melyek jól jelzik előre a betegségek progresszióját.
Célunk a leukémiás vérképpel járó lymphomák áramlás citometriai differenciál diagnosztikájának fejlesztése, új fenotípusos mintázatok azonosítása, valamint olyan prognosztikus faktorok keresése, melyek könnyen azonosíthatóak áramlás citometriai vagy molekuláris módszerekkel.

CD23 izotípusok mennyiségének és arányának változása CLL Richter transzformációjának során

A CD23, az IgE alacsony affinitású receptora, számos sejt felszínén, többek között a monocytákon, eosinophileken, follikuláris dendritikus sejteken, bélhám sejteken és B sejteken jelenik meg. B sejtekben szerepet játszik az IgE szintézisben, a B-sejt aktivációban, a proliferációban és a B-sejtek differenciációjában.
Emberben a CD23 génje a 19-es kromoszómán található. Két izoformáját azonosították (CD23a és CD23b), melyek a molekula intracelluláris régiójában, 6-7 aminosavban térnek el. Csak pár vizsgálatot találunk az irodalomban, amelyek a CD23 izotípusok funkciójával és az általuk használt jelátviteli utakkal foglalkoznak. Ezek azt mutatták, hogy a CD23a valószínűleg befolyásolja a sejtek életképességét, míg a CD23b a sejtek proliferációját, de a valódi mechanizmus ismeretlen.
Vizsgálatainkban szeretnénk tisztázni a CD23 és izotípusainak szerepét a B-sejtes lymphoma sejtek túlélésében és transzformációjában (CLL, MZL és MCL). Munkánkban vizsgáljuk a CD23 izotípusok által használt jelátviteli utakat, aktivitásukat. Meghatároznánk a CD23 izotípusainak arányát és expresszióját ezekben a lymphomákban transzformáció előtt és után. Célunk meghatározni azokat a faktorokat, melyek részt vesznek az izotípusok expressziójának szabályozásában. A CD23 izotípusok kimutatására specifikus ellenanyagokat tervezünk, melyek áramlás citometriai vizsgálatokra alkalmasak és a leukémiás vérképpel rendelkező lymphomák differenciál diagnosztikájában is használhatóak.

A fokozott CD49d expresszió CLL sejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata

CD49d különböző mértékben fejeződik ki a CLL sejtek felszínén. CLL-sejtek kifejezhetik a CD49d-t alig (<25%), közepes (25-75%), és magas (>75%) arányban. A fokozott CD49d expresszió kedvezőtlen prognosztikai tényező CLL-ben. A CD49d a CD29 molekulával együtt alkotja a „very late antigen 4” (VLA4) adhéziós fehérjét, mely ligandja a „vascular cellular adhesion molecule 1” (VCAM1) és fibronektin fehérjéknek. CLL-sejtek felszínén nem ismert a CD29/CD49d aktív konformációjának jelenléte.
A VLA4-VCAM1 interakció fontos szerepet játszik a stroma és CLL-sejt adhézióban, amit gátolva a CLL-sejtek apoptózisa fokozódik. CD49d fibronektin kötésével csökkent a CLL sejtek spontán és fludarabin indukálta apoptózisa.
Csontvelői eredetű stromasejtek és CLL sejtek kölcsöhatása során fokozódik a CD49d kifejeződése a CLLsejteken, valamint megváltozik mindkét sejt típus citokin termelése. CLL-sejtek endotheliális sejtekhez is a CD49d/VCAM1 interakcióval tapadnak, ennek következtében aktiválódik a PI3-K/Akt/NF-kappaB szignáltranszdukciós jelátviteli út és nő a MMP-9 termelés, melynek a transz-endotheliális migrációban lehet szerepe. Viszont az endothelsejtek is stimulálják a CLL-sejteket, fokozódik az NK-κB alegység Rel A megjelenése a CLL sejtek sejtmagjában, mely korrelációt mutat a CD38, CD49d és különöböző anti-apoptotikus fehérjék (Bcl-2, Mcl-1, Bcl-XL) fokozott kifejeződésével.
Vizsgálni szeretnénk a magas affinitású CD49d és CD29 jelenlétét és arányát a CLL-sejtek felszínén. Vizsgálnánk a különböző mértékű CD49d expresszió hatását a CLL sejtek in vitro túlélésére és túléléssel összefüggő tényezőkre: adhéziós molekulák és citokin receptorok expressziójának változása, anti-apoptotikus fehérjékexpressziójának és lokalizációjának változása, valamint különböző a sejtek túlélésében szerepet játszó jelátviteli útvonalak aktivációja. Célunk, hogy kiderítsük a CD49d expressziója milyen hatással van a CLL sejtekre és hogyan, milyen jelátviteli utakon keresztül fejti ki hatását.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-01-30


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )