Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Műfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
literature
Doctoral School of Literature

Thesis supervisor: Géza Szász
Location of studies (in Hungarian): oktató szobája
Abbreviation of location of studies: 2316


Description of the research topic:

A 17-19. század közötti időszak egyik legváltozatosabb, legtermékenyebb és legolvasottabb műfajának számít az útleírás.
A modernkori útleírás 17. század végétől meginduló és a 18. század közepén kiteljesedő virágzását a megfigyelési mód, az útleírói diszkurzus és az ábrázolási technikák fejlődése jellemzi. A részben a politikai elit által megrendelt útleírások elméleti-módszertani hátterével számos szerző foglalkozott francia földön. Közülük is kiemelkedik Diderot, Horace-Bénédict de Saussure vagy Volney. Az útleírás ezirányú specializációja mellett megjelenik a kifejezetten irodalmi igényű, gyakran a realitás és a fikció határán mozgó útleírás is. A szövegeken belül mindinkább túlsúlyba kerül a táj- és társadalomábrázolás, miközben az utazó személye fokozatosan háttérbe szorul.
A 18. századi gondolkodók által megteremtett elméleti-módszertani hátteret használják fel a XIX. század első felének francia útleírói, akik műveikben komplex módon tudják már bemutatni egyes tartományok vagy külországok társadalmát, földrajzát, történelmét.
A téma köréből több száz, máig feldolgozatlan útleírás és a hozzájuk vagy szerzőikhez kapcsolódó levéltári, könyvészeti anyag vár feltárásra. Elemzésük alapján – élve az interdiszciplináris kutatási módszerek adta lehetőségekkel – bővülhetnek ismereteink nem csupán az útleírásnak az irodalmi műfajok között elfoglalt helyével kapcsolatban, hanem az egyén és társadalom, illetve a haza-külföld viszonyrendszer megismerését tekintve is.

Required language skills: francia
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-06-30


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )