Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Endre Hárs
Kultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
literature
Doctoral School of Literature

Thesis supervisor: Endre Hárs
Location of studies (in Hungarian): oktató szobája
Abbreviation of location of studies: 2326


Description of the research topic:

A kulturális antropológia és a felvilágosodás kapcsolata a művészetek és sajátosan az irodalom felfogásának és funkciójának változásaira, ezek elméleti feldolgozására is nagy hatással voltak. E kérdéskörben különös hangsúlyt kap a 2008-2011-es periódusban az érzékek működésének német reflexiója. Ugyanis Locke, Buffon, Condillac és Diderot nyomdokain Herder is sok figyelmet szentelt a problémának. Az érzékek vizsgálata és összevetése olyan területnek mutatkozott számára, amelyen különösen gyümölcsözően forgathatók egymásba az antropológia és az esztétika kérdésfeltevései. „Plastik” című munkájában, illetve az azt környező írásokban Herder a tapintás feltárásával egy olyan esztétikai tapasztalat megragadására tett kísérletet, amely mindmáig a határosság izgalmát, s egyben a tapasztalat közvetíthetőségének, a közvetítettség kommunikálhatóságának kihívását rejti magában. A tapintás médiumaként szolgáló kéz a herderi műben egyszerre hordozza magában a semmiből teremtés („a Természet teremtő kezétől” eredeztetett) adományát és a radikális semmibe nyúlás (a szép és a csúnya kitapintásának, egzisztenciális rettenetének) adottságát. A kézről való feljegyzések az esztétikai tapasztalat megragadásának, a herderi nyelv hihetetlen intenzitásának köszönhetően egyúttal a feljegyző kéz munkájaként is ínszcenírozódnak.

Required language skills: német
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2018-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )