Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Erika Nagy
A szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
earth sciences
Doctoral School of Geosciences

Thesis supervisor: Erika Nagy
Location of studies (in Hungarian): Szegedi Tudományegyetem
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A szolgáltató szektor bővülése és differenciálódása összetett térbeli folyamat, a posztfordista gazdaság egyik alapvető strukturális jellemzője. Vizsgálata közelebb visz a globális gazdaság társadalmi (hatalmi) viszonyainak és a területi egyenlőtlenségek mozgatórugóinak megértéséhez. A kutatások földrajzi léptéke a lokális folyamatoktól a regionális egyenlőtlenségek feltárásán át a nemzetközi szintű összehasonlító vizsgálatokig terjedhetnek, az alábbi témakörökben:
• az ágazat telepítő tényezői, a szektor térszerkezetének sajátosságai – a térszerkezetből adódó/újratermelődő hátrányok és függőségi rendszerek vizsgálata relációs megközelítésben a (kiválasztott) köz-, vagy piaci szolgáltatások körében;
• a térségi/helyi munkaerőpiacok átalakulásának vizsgálata – városok–rurális terek; főváros–vidék dichotómia az ágazatban; új térbeli folyamatok, mozgások (ingázás, elvándorlás) megjelenése, erősödése a tercierizációhoz kapcsolódóan;
• a szolgáltatások városi tereken belüli megjelenése, a városi ingatlanpiacokra, épített környezetre és a városi tér használatára gyakorolt hatása;
• neoliberális állam változó szerepére adott válaszok a szolgáltató ágazatokban (intézményi gyakorlatok, közösségi túlélési stratégiák)
• a tudásintezív szolgáltatások szerepe az egyenlőtlen területi fejlődésben.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-12-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )