Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Erika Nagy
A fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
earth sciences
Doctoral School of Geosciences

Thesis supervisor: Erika Nagy
Location of studies (in Hungarian): Szegedi Tudományegyetem
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A fogyasztás térbeli társadalmi folyamatokat – egyenlőtlenségeket alakító – szerepe a gazdaságföldrajzi kutatások egyik alapvető, eddig is sokak által vizsgált kérdésköre. Ez a szerep megragadható a napi társadalmi gyakorlatokban – fogyasztói, kereskedelmi, ingatlanpiaci, várostervezői stb. döntésekben –, és a gazdasági szereplők között fennálló, kiegyenlítetlen hatalmi viszonyokban is. A fogyasztás térbeli egyenlőtlenségeket fenntartó-újratermelő szerepét e folyamatok szereplőinek, döntéseik mozgatórugóinak, azok kulturális beágyazottságának, és makrotársadalmi (strukturális) összefüggéseinek feltárásával érthetjük meg. A kutatások tehát több földrajzi léptékhez kötődhetnek, az alábbi, egymást részben átfedő kérdéskörökhöz kapcsolódva (ezeket kelet-közép-európai kontextusban, így nálunk is csak kevesen vizsgálták eddig):
• a városi terekben megjelenő fogyasztási terek, az azokhoz kötődő befektetői és fogyasztói döntések;
• a fogyasztás terei átrendeződésének regionális – pl. rurális terekre gyakorolt – hatásai, az életminőség változásától az „alternatív”társadalmi válaszokig (regionális gazdasági érdekszövetségek/alternatív fizetőeszközök; informális és formalizált lokális és regionális termelő-fogyasztói kapcsolatrendszerek, hálózatok);
• az állam szabályozó szerepének változása és annak következményei (lokális, regionális és globális/vállalti hálózatokhoz kötődő válaszok);
• az értéktermelési folyamatban résztvevő szerepelők közötti viszonyok változása, a globális vállalati (cégen belüli és cégek közötti) kapcsolatrendszerek, a nemzeti szabályozási környezet, a lokális/regionális beszállítói és fogyasztói kapcsolatok és kultúra hatása ezekre a viszonyokra.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-12-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )