Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Mészáros
Szerkezeti acélok rideg-képlékeny átmenetének vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: István Mészáros
Location of studies (in Hungarian): BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék
Abbreviation of location of studies: ATT


Description of the research topic:

a.) Előzmények
A tanszéken hagyományosan művelt kutatási terület a tömbi anyagában károsodott gép és szerkezeti elemek károsodásanalízise. Különösen nagy jelentőséggel bírnak az ún. on-line diagnosztikai eljárások amelyek módot adnak a szerkezeti anyagokban lezajló fémtani folyamatok roncsolásmentes vizsgálatára. Ismert, hogy a szerkezetérzékeny mágneses jellemzők mérésére roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat alapozhatunk.
b.) A kutatás célja
Olyan mágneses roncsolásmentes vizsgálati eljárás kifejlesztése, ami lehetőséget ad a szerkezeti acélok rideg-képlékeny átmeneti hőmérsékletének becslésére, illetve meghatározására.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei
A doktorandusz hallgatónak tanulmányoznia kell a szerkezeti acélok képlékeny alakváltozási mechanizmusát és annak változását az állapottényezők (főként az alakítási sebesség, hőmérséklet) függvényében. Vizsgálatokat kell végeznie a mágneses tulajdonságok hőmérsékletfüggésének meghatározására. Meg kell határoznia azt a szerkezetérzékeny mágneses jellemzőt, ami alkalmas a rideg-képlékeny átmenet detektálására. Mérési eljárást és összeállítást kell kidolgoznia. Különböző szerkezeti acélokon validálnia kell a kidolgozott mérési eljárást. A feladat a 4 éves képzés alatt teljesíthető.
A kutatási munka fontosabb elemei éves bontásban:
1. Áttekintő irodalmi összefoglalás készítése a szerkezeti acélok képlékeny alakváltozási mechanizmusai, az állapottényezők (főként az alakítási sebesség, hőmérséklet) hatása témakörben.
2. Áttekintő irodalmi összefoglalás készítése a szerkezeti acélok mágneses- és mechanikai tulajdonságai kapcsolatának témakörében. Hőkezelt szerkezeti acél mintasorozatok előkészítése. A TTKV meghatározása hagyományos ütőmunka méréssel. A TTKV és a mágneses jellemzők kapcsolatának kísérleti vizsgálatai. A TTKV meghatározására ideális mágneses jellemző kiválasztása. A részeredmények publikálása. A szükséges mikroszerkezeti vizsgálatok (metallográfia, XRD, SEM, EDS, EBSD) megkezdése.
3. A TTKV meghatározására kísérletileg kidolgozott eljárás tesztelése, validálása. A szükséges minták ill. mintasorozatok elkészítése. A részeredmények publikálása. A mikroszerkezeti vizsgálatok (metallográfia, XRD, SEM, EDS, EBSD) befejezése. A mágneses doménfalak és a diszlokációk kölcsönhatásának elemzése, modellezése.
4. A kísérleti eredmények elméleti magyarázata, igazolása. Az eredmények összefoglalása, publikálása, a PhD dolgozat elkészítése.
d.) A szükséges berendezések
A kutatómunka kísérleti lehetőségeit mágneses vizsgáló laboratóriumunk továbbá optikai és Philips XL 30 pásztázó elektron-mikroszkópunk, energiadiszperzív röntgen analizátorunk, hazai és külföldi társintézmények laboratóriumai, a szükséges ipari hátteret pedig a tanszék vállalati szakmai kapcsolatai biztosítják.
e.) Várható tudományos eredmények
Alapvető tudományos eredmény a TKK fémek rideg-képlékeny átmenetének pontosabb megértése és leírása. Továbbá egy olyan mágneses anyagvizsgálati eljárás kidolgozása, ami alkalmas a rideg-képlékeny átment detektálására a TTKV meghatározására. A kidolgozandó mérési eljárás az ipar számos területén hasznosítható.
f.) Irodalom
I Mészáros: Thermal Induced Phase Transformations in Duplex Stainless Steel, MATER SCI FORUM 729: 109-113 (2013)
G Vértesy, I Mészáros, I Tomas: Nondestructive magnetic characterization of TRIP steels, NDT& E INT 54: 107-114 (2013)
I Mészáros: A Novel VSM Magnetometer and Its Applications to Detect Induced Magnetic Anisotropy, J ELECTR ENG 63: 35-38 (2012)
I Mészáros, J Ginsztler: Magnetic testing of creep deterioration, PROC ENG 10: 990-995 (2011)
S Baldo, I Mészáros: Effect of cold rolling on microstructure and magnetic properties in a metastable lean duplex stainless steel, J MATER SCI 45: 5339-5346 (2010)
J. Takacs, I. Mészáros: Separation of magnetic phases in alloys, PHYSICA B 403: 3137-3140 (2008)
I Mészáros: Rezgőmintás magnetométeres mérések az anyagvizsgálatban, ANYAGOK VILÁGA VII: (1) 1-10 (2007)
I Mészáros, J Ginsztler: Magnetic investigation of thermal shock fatigue process, KEY ENG MATER 345-346: 1283-1286 (2007)
I Mészáros: Development of a novel vibrating sample magnetometer, MATER SCI FORUM 537-538: 413-417 (2007)
I Mészáros, J Prohászka: Magnetic investigation of the effect of alpha- martensite on the properties of austenitic stainless steel, J MATER PROCESS TECH 161: 162-168 (2005)

Required language skills: magyar
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )