Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Ván
Hővezetés túl a Fourier-egyenleten

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Péter Ván
Location of studies (in Hungarian): Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: EGR


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Gyors, kis méretekben lezajló folyamatok leírására a hővezetés Fourier-egyenlete nem megfelelő, ezért az irodalomban számos általánosítása jelent meg. Ilyenek pl. a hővezetés Cattaneo-Vernotte-egyenlete és egyéb hullámegyenletei, újabban a kettős fáziskésésű (dual-phase-lag), vagy a ballisztikus-diffuzív hővezetési egyenletek. Azonban az egyenletek érvényességi köre nem tisztázott, származtatásuk módja eltérő és több szempontból bizonytalan.
b.) A kutatás célja: a Fourier-egyenleten túli hővezetési modellek területén folyó kutatások keretében a hővezetés kísérleti és elméleti vizsgálata. Részvétel olyan elméleti munkában, amelynek célja a fenti elméleteknek a nemegyensúlyi termodinamikai vizsgálata és a mérnöki gyakorlathoz történő közelítése. A párhuzamosan zajló kísérletek analitikus és numerikus modellezése.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye: A tudományos előzmények és meglévő elméletek és modellek kritikai elemzése és vonatkozó leíró egyenletek felállítása (1.5 év). Analitikus és numerikus megoldási módszerek kidolgozása és alkalmazása a kísérleti konfigurációs esetekre (1.5 év). A dolgozat elkészítése (1 év). (a fenti időtartamok részben átfedésben vannak.)
d.) A szükséges berendezések: Számítógép, numerikus számítások végzésére alkalmas programok a tanszéken rendelkezésre állnak. Egyszerű kísérleti berendezések szintén.
e.) Várható tudományos eredmények: A Fourier-egyenlet és módosításai érvényességi körének felderítése, igazolása és a mérnöki gyakorlatban való alkalmazási lehetőségek meghatározása.
f.) Irodalom:
P. Ván and T. Fülöp: Universality in heat conduction theory: Weakly nonlocal thermodynamics, ANNALEN DER PHYSIK (LEIPZIG/BERLIN), (2012) 524:(8) pp. 470-478.
P. Ván, A. Berezovski and J. Engelbrecht, Internal variables and dynamic degrees of freedom, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, (2008), 33/3, 235. (cond-mat/0612491)

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )