Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Pál Szentannai
Szinergikus hatások a fluidágyas konverzióban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Pál Szentannai
Location of studies (in Hungarian): BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: EGR


Description of the research topic:

a.) Előzmények:
A fluidágyas energiatermelő technika (FBC: Fluidized Bed Conversion, fluidágyas konverzió;
régebbi szóhasználattal: Fluidized Bed Combustion, fluidágyas tüzelés) kiváló tulajdonságokkal
rendelkezik a gyenge, változó minőségű szilárd tüzelőanyagok, így a biomasszák és a hulladék
alapú anyagok környezetkímélő energetikai hasznosításában is. Ismert, hogy bizonyos anyagok
ilyen módon történő együtt-tüzelése esetén az eredő tulajdonságok (pl. szabályozhatóság,
emissziók, belső korróziók) jobbak, mintha az adott anyagokat külön-külön tüzeltük volna.
b.) A kutatás célja:
Az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a környezetvédelem érdekét egyszerre szolgáló
szinergikus hatások közül a potenciális jelentőséggel bírók megértése elméleti — kísérleti —
modellalkotási eszközökkel, majd ezek alapján a hasznosítás lehetőségeinek és szükséges
körülményeinek egzakt megfogalmazása, és kísérleti bizonyítása.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Az FBC technológia, az azon belül ma megfigyelhető fejlődési irányok, majd hangsúlyosan a
szinergikus hatások szakirodalmának feldolgozása (0,5 év). A potenciális jelentőséggel bíró
szinergikus hatások kiválasztása, és hatásmechanizmusuk irodalmának lehető legmélyebb
megismerése; majd a rájuk vonatkozó kísérleti vizsgálatok megtervezése (0,5 év). Kísérletek
elvégzése a tanszéki laboratóriumi FBC berendezésen, és ezzel párhuzamosan a folyamatok
elméleti modellezése célszerűen megválasztott számítástechnikai bázis(ok)on (1,5 év). Az
eredmények alapján a hasznosíthatóságra vonatkozó egzakt, gyakorlati megfogalmazások
összeállítása erőművi alkalmazhatóság céljából (FBC scale-up), és mindennek összegzése, a
dolgozat elkészítése (1 év, átfedésben az előzővel).
d.) A szükséges berendezések:
A mérésekhez rendelkezésre áll a félüzemi kísérleti FBC berendezés. A konverziós folyamatok
numerikus modellezéshez a szükséges számítástechnika és programcsomagok a tanszéken
megvannak. A kutatásban kihasználjuk az IEA—FBC-ben való személyes részvételünket.
e.) Várható tudományos eredmények:
A nemzetközi irodalom mai szintjénél jóval pontosabb, elméleti és kísérleti oldalról is
megalapozott képet kapunk a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából is kiemelkedően fontos
szinergikus hatásokról.
f.) Irodalom:
Leckner, B.; Szentannai, P.; Winter, F.: Scale-up of fluidized-bed combustion — a review. Fuel
90/10 pp. 2951-2964. (2011). doi: 10.1016/j.fue1.2011.04.038
Szentermai, P; Lackner, M.: Advanced Control Methods for Combustion. CHEMICAL
ENGINEERING 99: pp. 34-39. (2014)
Leckner, B.: Co-combustion — a summary of technology. Göteborg: AGS, The Alliance for Global
Sustainability (2007).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )