Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Balázs Vince Nagy
Vizuális elektrofiziológiai módszerek kutatása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Balázs Vince Nagy
Location of studies (in Hungarian): BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
Abbreviation of location of studies: MOGI


Description of the research topic:

a.) Előzmények
A vizuális elektrofiziológia klinikai alkalmazása jelentős, a különböző, nem csak a szemet és látást érintő betegségek korai diagnózisában és a kezelés eredményességének követésében. Az általánosan alkalmazott módszerek és berendezések mindössze néhány fényinger típusra és regisztráló algoritmusra korlátozódnak. Folyamatos nemzetközi kutatás folyik új vizsgálati módszerek feltérképezésére, de berendezés-fejlesztést csak kevés számú specializált vállalat folytat kisszámú kutatói háttérrel. Általánosan kevéssé kutatott továbbá az elektrofiziológiás jelek és az agyi tevékenység valamint az érzékelés kapcsolata.
b.) A kutatás célja
Új, fiziológiai alapú vizuális elektrofiziológiai módszerek és berendezések kidolgozása és azok ellenőrzése humán vizsgálati alanyokon.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye
A humán látásfiziológia, érzékelés és a hozzá kapcsolódó technikai berendezések megismerése (első-második félév).
Új, fiziológiai alapú ingerlési módszerek kidolgozása teljes- és részleges látómezős, valamint képi alapú fényingerek formájában (második-negyedik félév).
A különböző ingerparaméterek, úgy mint a fénysűrűség, egyenletesség, spektrális tartalom, időbeli és térbeli jelmoduláció kialakítása és kalibrációja az emberi látásfiziológia (érzékelő és feldolgozó idegsejtek) szempontjából (harmadik-negyedik félév)
A jelregisztrálás, erősítés, szűrés tényezőinek optimalizálása (negyedik-ötödik félév).
Humán tesztek végzése a felvett paraméterekkel, a módszerek pontosítása, továbbfejlesztése, jelfeldolgozás és értékelés (negyedik-hetedik félév).
Eredmények feldolgozása, publikálás (ötödik-nyolcadik félév).
d.) Várható tudományos eredmények
Új vizuális elektrofiziológiai ingerlési és jelrögzítési módszerek és új jelfeldolgozási algoritmusok
Az új módszerek alkalmazási tapasztalata humán személyeken, új klinikai vizsgáló módszer megalkotása
A látásfiziológia modellezése az újonnan megismert paraméterekkel
Új ismeretek az emberi látás működéséről

f.) Irodalom
Barboni MTS, Martins CMG, Nagy BV, et al. Dystrophin is required for proper functioning of luminance and red–green cone opponent mechanisms in the human retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:3581–3587.

Nagy BV, Barboni MT, Martins CM, da Costa MF, Kremers J, Ventura DF. Human flicker electroretinography using different temporal modulations at mesopic and photopic luminance levels. Doc Ophthalmol 2014.

Barboni MT, Nagy BV, de Araujo Moura AL, et al. (2013) ON and OFF electroretinography and contrast sensitivity in Duchenne muscular dystrophy. Invest Ophthalmol Vis Sci 54:3195-3204.

Required language skills: magyar
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )