Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Lichtmann
Messianizmus és modernitás a 19-20. század fordulóján

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budapest
theology
THE DOCTORAL SCHOOL OF JEWISH RELIGIOUS STUDIES

Thesis supervisor: Tamás Lichtmann
Location of studies (in Hungarian): Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Abbreviation of location of studies: ORZSE


Description of the research topic:

A 18. századi felvilágosodás új korszakot nyitott az évszázadokon át gettóba zárt zsidóság számára. A hászkálá erősítette az emancipációs törekvéseket, melyek a 19. század elején már az asszimiláció különböző, egyre teljesebbé váló formáiban jelentek meg. A zsidóság – megőrizve hagyományainak egy részét, vagy teljes mértékben kilépve múltjából – egyre távolodott a vallásosságtól, és a világi kultúrában, a művészetekben, a gazdaságban, a tudományban és a társadalmi polgárosodásban keresett új identitás-formákat magának. A vallástól eltávolodó szekularizált zsidóság a 19. század végén megteremtette a modernitással ötvözött messianizmus komplex világképét. A messiási hit evilági megváltó tervekben, filozófiai és politikai programokban manifesztálódott, forradalmakat vizionált és újjá kívánta formálni a világot. Ennek a megváltó hevületnek a századfordulón a művészek – költők, írók, zenészek, festők - voltak az élharcosai: expresszionisták és avantgárd formabontók, polgárpukkasztó dadaisták, apokaliptikus víziót álmodó szürrealisták, absztrakciókba menekülők és a forrongó világ káoszától kétségbeeső önmarcangoló, öngyűlölő pesszimisták. Közöttük számosan voltak zsidók, zsidó származású asszimilánsok és szekularizált ateisták.

A PhD-képzés során a fenti jelenség vizsgálható elméleti szinten, a művészetek egyikében vagy egyetlen alkotó életművében.

Recommended language skills (in Hungarian): fakultatív
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2019-01-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )