Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Lichtmann
A művészet mint szakrális-profán narratíva

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budapest
theology
THE DOCTORAL SCHOOL OF JEWISH RELIGIOUS STUDIES

Thesis supervisor: Tamás Lichtmann
Location of studies (in Hungarian): Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Abbreviation of location of studies: ORZSE


Description of the research topic:

Minden művészi alkotás teremtő tevékenységből születik, a művészet esztétikai-ontológiai értelemben világteremtés, melynek megnyilvánulási formája többféle lehet (ilyen a beszélt nyelv, a zene nyelve, a vizualitás nyelve vagy ezek összművészete). Az alkotás folyamatában virtuális világok keletkeznek, melyeknek valósága a nyelvi identitásban lelhető fel. Ebben az identitásban számos tartalmi réteget lehet elkülöníteni és felfejteni (nyelvfilozófiai, esztétikai, etikai, antropológiai, vallási, szociális, etnikai, történeti szinten), de olyan tartalmak is rejtőznek a mélyén, amelyek túl vannak a nyelvek határain. A műalkotások elemzése arra kérdez rá, hol rejlenek a művészetek szakrális, kultikus, spirituális – gyakran a mitikus ősidőkből származó - gyökerei és hogyan módosulnak, változnak ezek a tartalmak az idők során. A kérdéskör morál és esztétikum, valamint a kulturális emlékezet szempontjából is vizsgálható, elméleti szinten vagy egyetlen művészeti alkotás elemzése alapján.

Recommended language skills (in Hungarian): fakultatív
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2019-01-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )