Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Pócsi
Activation of secondary metabolit gene clusters in Aspergillus nidulansban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
food sciences
Doctoral School of Food Sciences

Thesis supervisor: István Pócsi
Location of studies (in Hungarian): DE Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: DE


Description of the research topic:

Az Aspergillus nidulans kiváló fonalas gomba modellszervezet, számos mikotoxint termelő Aspergillus faj közeli rokona. Az A. nidulans is képes az aflatoxin bioszintézis egyik prekurzorának, a szintén karcinogén hatású sterigmatocisztinnek a termelésére. A tervezett doktori téma célul tűzi ki annak a felderítését, hogy különféle környezeti stresszhatások (pl. ozmotikus, oxidatív, nitrozatív, nehézfém és sejtfal integritás stresszek) miképpen hatnak a gomba szekunder metabolit génklasztereinek a kifejeződésére, köztük első helyen a sterigmatocisztin bioszintetikus gének expressziójára. Az eredmények nyomán tervezzük a mikotoxin termelés visszaszorítását is, pl. különféle antioxidánsok felhasználásával. Reményeink szerint ezek a kísérletek hozzásegíthetnek minket új, a mikotoxin termelést csökkentő technológiák kifejlesztéséhez is. Tervezzük ezen túlmenően egy oxidatív stresszre indukálódó szekunder metabolit génklaszter funkcionális vizsgálatát is a klaszter kulcsenzimének és lokális transzkripciós faktorának a túltermeltetése segítségével. Amennyiben ezen kísérletek révén új kémiai szerkezetű szekunder metabolit(ok)hoz jutunk, azok valószínűleg számíthatnak majd mind az élelmiszerkutatók, mind a gyógyszerkutatók érdeklődésére.

Required language skills: Hungarian
Recommended language skills (in Hungarian): English
Further requirements: 
MSc degree

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-03-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )