Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Balázs
Ipari minőségellenőrzés képalkotási és képelemzési feladatai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
computer sciences
Doctoral School of Computer Science

Thesis supervisor: Péter Balázs
Location of studies (in Hungarian): SZTE
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

Az ipar számos területén a manuális minőségellenőrzés egyre gyakoribb kiegészítője, helyettesítője egy olyan automatizált rendszer, mely a vizsgált objektumról készült felvételek alapján automatikusan detektálja annak hibáit, torzulásait, szabványtól való eltéréseit. Az alkalmazástól függően készülhetnek digitális fényképek, videók a felületi hibák felfedésére, de akár röntgenfelvételek, CT képek is az objektum belsejének feltérképezésére. A röntgenvetületek kinyerése időigényes és költséges lehet, az ipari alkalmazásokban azonban sokszor élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy az előállítandó CT kép csak néhány előre ismert intenzitásértéket tartalmaz, így diszkrét tomográfiás módszerekkel kevés vetületből is pontosan rekonstruálható.
További kapaszkodót jelenthet mind a képrekonstrukció mind az elemzés során, ha a vizsgált objektum belső struktúrája, annak felépülésének törvényszerűségei ismertek. Az anyagvizsgálati alkalmazások jelentős részében az objektumot alkotó anyagok száma kevés, ezek az anyagok előre ismertek, és a pixel-szintűnél magasabb strukturáltság is jellemezi az előállítandó képeket. A kép (megközelítőleg) ábrázolhat például körlapokat és/vagy körgyűrűket (folyadékáramlási vizsgálatok, légbuborékok homogén anyagokban, homokszemcsék vizsgálata), meghatározott irány mentén kialakuló repedéseket (fémcsőben, betonban, stb.), a csont belső szerkezetét ábrázoló vagy habszerűen kialakuló struktúrákat.

A jelentkező feladata:
• újfajta képalkotási és -elemzési eljárások tervezése, kivitelezése, amelyekben az apriori strukturális információ kiaknázható,
• a különböző struktúrákra vonatkozóan hasonlósági mértékek kidolgozása, a kapcsolódó elméleti vizsgálódások elvégzése,
• a kidolgozott eljárások teszteléséhez és összehasonlításához általános keretrendszerek fejlesztése a modern technológiák kihasználásával, lehetőség szerint GPU programozással,
• hatékony módszerek kidolgozása a valós alkalmazásokból eredő problémák (zaj, pontatlanság, stb.) lekezelésére,
• a kidolgozott eljárások hatékonyságának vizsgálata valós alkalmazásokból származó adatokon.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2021-10-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )