Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Diszkrét tomográfiai eljárások torzított vetületi adatok esetén

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
computer sciences
Doctoral School of Computer Science

Thesis supervisor: Antal Nagy
Location of studies (in Hungarian): SZTE
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A tomográfia mára általánosan elfogadott eszköz 3D-s tárgyak szerkezetének vizsgálatában, amikor a tárgyat nem lehet vagy nem szabad szétdarabolni (pl. betegvizsgálatok vagy az ún. nem-roncsoló anyagvizsgálatnál). Ezek nélkül ma már nem lehetne például hatékony orvosi diagnózisokat készíteni.
A tomográfiának egy speciális ága az, amikor a rekonstruálandó tárgy anyagait (elnyelődési együtthatóit) ismerjük és csak ezeknek az anyagoknak a térbeli eloszlását kell meghatározni. Ilyen például a tomográfia ipari alkalmazásainak nagy része. Ebben az esetben lehet alkalmazni az ún. diszkrét tomográfiát (DT), ahol a rekonstruálandó objektumot reprezentáló függvény értékkészlete ismert, véges (lehetőleg kis elemszámú) diszkrét halmazzal adható meg. Például, ha a tárgy vasból készült, akkor a rekonstruált térben csak vas és levegő van jelen. A rekonstruálandó függvény diszkrét értékkészletének ismerete felhasználható a rekonstrukciós eljárásban, ami lehetővé teszi azt, hogy kisszámú 2-20 vetületből végezzünk rekonstrukciót a hagyományos rekonstrukciós eljárásokhoz szükséges párszáz vetület helyett.
A gyakorlati alkalmazásoknak egyik legnagyobb problémája az, hogy a vetületi adatok torzításokkal terheltek (pl. zaj, vetületi geometria, fizikai jelenségek stb.).
A jelentkező feladata a folytonos és diszkrét tomográfiai képrekonstrukcióra kidolgozott eljárások megismerése után, azok továbbfejlesztése különös tekintettel az alábbiakra:
• Matematikai modellezése a vetületekben előforduló torzításoknak
• Torzítások hatásának a vizsgálata a rekonstrukciós algoritmusokra
• Képfeldolgozási műveletek vizsgálata, melyek a vetületeken közvetlenül illetve a tomográfiai algoritmusokon belül alkalmazva a rekonstrukció minőségét javítják (előfeldolgozási műveletek, zajszűrés, új rekonstrukciós módszerek)
• Vetületi adatokból kinyerhető attribútumok meghatározása, amelyek felhasználhatóak az előfeldolgozási és rekonstrukciós algoritmusok során a torzítások csökkentésére
• A vizsgált anyagok elnyelődési együtthatóinak és a torzításnak együttes hatásának a tanulmányozása a rekonstrukció eredményére
• A torzítások hatásának a vizsgálata többértékű diszkrét tomográfiai problémák esetén
• A problémák tanulmányozásához szükséges keretrendszer fejlesztése, különösen a párhuzamosítható folyamatok GPU-n való megvalósítására

Required language skills: angol
Recommended language skills (in Hungarian): angol
Further requirements: 
C/C++/ Matlab jártasság, GPGPU ismeretek előnyt jelentenek

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2022-03-15


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )