Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Maróti
Vezeték nélküli szenzorhálózatok és beágyazott rendszerek

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
computer sciences
Doctoral School of Computer Science

Thesis supervisor: Miklós Maróti
Location of studies (in Hungarian): SZTE
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A vezeték nélküli szenzorhálózatok alapvetően viszonylag sok, de kevés erőforrással (pl. 64 kB ROM, 4 kB RAM, 250 kbit/s rádió, 2db ceruzaelem) rendelkező számítástechnikai eszközből állnak, amelyek rádiókapcsolaton keresztül képesek egymással kommunikálni, illetve különböző szenzorok segítségével a környezetükben végbemenő folyamatokról információt gyűjteni. Tipikus alkalmazásnak mondható az épületinformatika, ipari folyamatok felügyelete, környezetszennyezési és meteorológiai megfigyelések, személyzet- és eszközkövetés, illetve különböző katonai és egészségügyi alkalmazások. A korlátolt erőforrások miatt a személyi számítógépekre kifejlesztett algoritmusok és módszerek többsége közvetlenül nem alkalmazható, így a szenzorhálózati alkalmazás megvalósítása csak a feladatok teljesen más felosztásával lehetséges, ahol a mérés, adattovábbítás, többlépcsős információfeldolgozás, és a rendszer fizikai környezettel való kapcsolata elkülönülnek egymástól, de ezek összessége a körülvevő környezettel együtt alkotja az alkalmazást. Az ilyen összetett rendszerek egyes elemeinek és hálózatainak a modellezése, tervezése, programozása és analízise több megoldatlan problémát vet fel.

A jelentkező PhD hallgató feladata új vezeték nélküli szenzorhálózati alkalmazások és algoritmusok tervezése, matematikai modellezése, valós eszközökön való megvalósítása, illetve kiértékelése, különös tekintettel az alábbi problémákra:
- Energiatakarékos MAC (media access control) protokollok tervezése, különböző rádióchipen való megvalósítása, továbbá meglévő rendszerekkel való összehasonlítása
- Üzenettovábbító algoritmusok tervezése és megvalósítása, „streaming”, szinkronizációs és deszinkronizációs algoritmusok, csoportformáció, koordinált mérés és feladatmegosztás, illetve ezek alkalmazása
- Beágyazott és elosztott rendszerek modellezése, hierarchikus szoftver-kompozíció és verifikáció, az „event driven” és „threaded” programozási modellek összekapcsolása, modell vezérelt optimalizálás és kódgenerálás.
- Rádió interferometria alapú szenzor lokalizáció, mérési algoritmusok tervezése és megvalósítása, eletromágneses hullámok terjedésének modellezése, nemlineáris optimalizáció.
A programozási feladatokat a világ legjobb egyetemein is használt TinyOS operációs rendszerben, illetve azt továbbfejlesztve kell megvalósítani. Külföldi szakmai gyakorlatra is van lehetőség.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2022-03-15


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )