Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsuzsa Rákosy
Expression and Function of Erythropoietin Receptor (EpoR) Variant Forms in Human Breast Cancer

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
general health sciences
Doctoral School of Health Sciences

Thesis supervisor: Zsuzsa Rákosy
Location of studies (in Hungarian): Doctoral School of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Pécs, Hungary;
Abbreviation of location of studies: EDI


Description of the research topic:

Az Epo terápia biztonságos használatához alapvető fontosságú a daganatsejtekben expresszálódó EpoR szerepének megértése. Feltételezzük, hogy a daganatsejtek által kifejezett EpoR eltérő strukturális és funkcionális sajátosságokkal rendelkezik a hematopoetikus sejtek által expresszált EpoR-hoz képest. Hipotézisünk igazolásához két, az izotípus EpoR-t magas szinten expresszáló emlőkarcinóma sejtvonalban a vad és az izotípus EpoR expresszióját csendesítjük specifikus rövid hajtű RNS molekulák segítségével, és vizsgáljuk a csendesítés sejtek proliferációjára, invazivitására, citotoxikus szerekkel szembeni érzékenységére és szignalizációjára kifejtett hatását in vitro és in vivo. További kísérleteinkben az EpoR vad és variáns formák expresszióját 200 microdisszektált primer emlőkarcinóma mintán határozzuk meg QRT-PCR-al. Az expressziós adatok és a tumorok klinikopathológiai paraméterei közötti összefüggés feltárása prognosztikus és prediktív jelentőséggel bírhat a klinikai alkalmazásban. Az EpoR variáns formák azonosítása és funkciójuk karakterizálása szolgáltatja az alapot az expressziójuk detektálásához szükséges specifikus teszt kifejlesztéséhez.

Required language skills: English exam at B2 level
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )