Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Erzsébet Toldy
A glioblastoma orvoslás átalakulása: honnan jövünk, hová megyünk

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
general health sciences
Doctoral School of Health Sciences

Thesis supervisor: Bernadette Kálmán
co-supervisor: Erzsébet Toldy
Location of studies (in Hungarian): Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola helyszín rövidítés: EDI
Abbreviation of location of studies: EDI


Description of the research topic:

Transformation of glioblastoma treatment: where we come from, and where are we going

"E tanulmány kiírás lehetőséget teremt a glioblastomával (GBM) kapcsolatos Vas megyei adatok vizsgálatára és összehasonlítására az alábbi témákon belül az idő függvényében, magába foglalva az elmúlt 30 évben keletkezett, jelen, valamint a közel jövőben várható adatokat:
1) Prevalencia, incidencia, demographia, klinikai markerek, kezelés és túlélés
-múlt és jelen epidemiológiai és klinikai adatok összegyűjtése, összehasonlítása
2) A GBM képalkotó, idegsebészeti, hisztológiai és molekuláris jellegzetességei: a tumorok közötti és tumoron belüli heterogenitás klinikai jelentősége
-retrospektiv és prospektiv képalkotói, idegsebészeti és hisztológiai adatok kigyűjtése, összehasonlítása;
-a GBM tumorok radiológiai jellemzése klinikai, hisztológiai és molekuláris korrelációkkal;
-a GBM tumorok molekuláris jellemzése és osztályozása klinikai korrelációkkal;
3) A GBM diagnosztikus és terápiás változásainak összehasonlítása, és e változások népegészségügyi jelentőségének felmérése

Tudományos háttér:
A GBM a gliomák egy nagyon agresszív formája, melyet nagyfokú szövettani keveredettség és mindössze 12-15 hónapos túlélés jellemez. Azonban a diagnosztikai és terápiás megközelítések napjainkban jelentős változásokon mennek át, a képalkotó és idegsebészeti technológiák javulásának, a molekuláris markerek bevezetésének, és a molekuláris jellegzetességekre épülő modern terápiák elérhetőségének köszönhetően. Ezen új diagnosztikus és terápiás változások végre átalakítani látszanak e napjainkig végzetes betegségnek a prognózisát.

Modern klinikai technológiák közül kiemelést érdemelnek az in vivo képalkotó eljárások (magnetic resonance imaging és spektroszkópia – MRI / MRS), melyek a tumor korai diagnózisát és longitudinális monitorozását teszik lehetővé; a neuronavigáció, mely a tumor precízebb eltávolítását biztosítja; és a bővülő hisztológiai / immunhisztokémiai / molekuláris markerek alkalmazása, melyek a tumor biológiai tulajdonságainak jobb meghatározását és ezáltal biológiai tulajdonságokra épülő kezelését teszik lehetővé. A biotechnológiai módszerek fejlődésének köszönhetően, genomikai és transcriptome vizsgálatok a közel múltban olyan molekuláris elváltozásokat azonosítottak, melyek kulcs szerepet játszanak a GBM kialakulásában, és cluster-szerű alosztályokba sorolásukat is lehetővé teszik. Az e markerek alapján történő osztályozás eddig azonban ellentmondásosnak bizonyult a klinikai gyakorlatban, és további finomítások látszanak szükségesnek. Emellett felismerést nyert, hogy fontos megvizsgálni e markerek alkalmazásával a GBM intratumor változékonyságát és heterogenitását is. Az MR és idegsebészeti technológiák fejlődése mellett, kórházunk felkészült a molekuláris vizsgálatok bevezetésére is, és a GBM multidiszciplináris, tudományos módszerekkel történő jellemzését alkalmazni kívánja a klinikai gyakorlatban. A megfigyelhető képalkotói, hisztológiai és molekuláris eltérések azonosítása nemcsak a tumor viselkedésének jobb megértését és biológiailag elkülönülő alcsoportok létrehozását segítené, hanem az egyedi tumor célzott és biológiailag releváns személyre szabott gyógyszeres kezelését is. Újabb immunterápiás megközelítések, melyek figyelembe veszik a GBM egyes sajátos (szomatikus) molekuláris tulajdonságait, már nálunk is kísérletes formában elérhetőek, és nagy esély van rá, hogy a GBM rutin terápiás eszköztárának részévé válnak. A kórházunkban rendelkezésre álló adatok lehetőséget biztosítanak olyan tanulmányok kialakítására is, melyek a GBM diagnosztikus és terápiás megközelítésének időben történő változásait népegészségügyi szempontból vizsgálják meg, illetve a GBM epidemiológiai feldolgozását biztosítják. Két GBM kutató projektünk etikai és tudományos előkészületei már megtörténtek, és e tanulmányok készen állnak arra, hogy PhD hallgatókat további rész tanulmányokra befogadjanak a jelölt témákban.

A GBM tanulmányok fő célkitűzései,
1) A múlt és jelen epidemiológia adatok összegyűjtése és összehasonlítása;
2) A múlt és jelen képalkotó, sebészeti, hisztológiai és molekuláris diagnosztikai megközelítések összehasonlítása, az eredmények korrelálása, és a közel jövőben várható molekuláris osztályozás anyagunkon történő előtesztelése, finomítása és validálása;
3) A hagyományos és modern diagnosztikai és terápiás megközelítések eredményeinek népegészségügyi felmérése, összehasonlítása.

Módszerek:
1) Meglévő klinikai és patológiai anyag áttekintése régi kórrajzokból és Medsol elektronikus adatbázisból epidemiológia és népegészségügyi felmérések céljából. Az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Régionális Intézetének Szombathelyi Kirendeltsége segítséget és együttműködést ajánlott az epidemiológiai vizsgálatok adatainak összegyűjtésében.
2) A Markusovszky Kórház Patológia Osztályán összegyűlt kb. 70 formalin-fixált és paraffinba ágyazott GBM blokk histológiai és molekuláris immunhisztokémiai (IHC) tanulmányozása, statisztikai analízise, osztályozása és klinikai adatokkal való korrelálása. Klinikai onkológiai adatok: A demográfiai és klinikai adatok közül a beteg korát, nemét, családi történetét, a Karnofsky indexet, a tumor képi jellegzetességeit, és a műtéti, irradiációs és gyógyszeres kezelés eredményeit, valamit a túlélés és progresszió-mentes túlélés adatait vizsgáljuk. A betegek klinikai, demográfiai és IHC-i adatait egy nagy dokumentumban gyűjtjük össze. Különböző komplex statisztikai elemzéseket végzünk majd, hogy a GBM molekuláris alcsoportoknak a vizsgált IHC-i markerek alapján történő elkülönülését és a klinikai / demográfiai mutatóknak a molekuláris alcsoportokkal való összefüggéseit teszteljük.
3) A prospektiven jelentkező GBM intratumor heterogenitásának vizsgálatát multidiszciplináris megközelítésben tervezzük, melynek első lépése a GBM gyanús betegek MRS vizsgálata 4 kijelölt régióban, majd a tumor 4 régiójának neuronavigációs eltávolítása, és ezen minták hisztológiai és molekuláris IHC-i módszerekkel történő összehasonlítása lesz. A különböző klinikai és molekuláris quantitativ markereket statisztikailag korreláljuk.

A tervezett tanulmányok egy fejlődésben levő multidiszciplináris GBM program részét képezik. A tanulmány(ok) sikeres kimenetele lehetővé teszi a jövőben, hogy
1) A klinikai GBM minták osztályozását tumor-specifikus molekulák differenciális expressziója alapján elvégezzük; 2) Azonosítsunk olyan, a tumor fejlődésében kulcs szerepű molekulákat, melyek új típusú gyógyszerekkel történő együttes támadásba vétele személyre szabott stratégiát jelenthet; 3) Meghatározzuk a tumoron belüli MRS, hisztológiai és molekuláris heterogenitás jelentőségét; 4) Előrevetítsük a GBM klinikai viselkedését; 5) Segítsük a kezelési döntéseket; 6) Felmérjük a modern sebészi és gyógyszeres kezelések jelentőségét; 7) Sejt szintű molekuláris kutatás számára további lehetőségeket biztosítunk; 8) Felmérjük a GBM lokális epidemiológiai jellegzetességeit és változásait; és 9) Felmérjük a GBM diagnosztikus és terápiás fejlődésének népegészségügyi jelentőségét. Ez a GBM program a molekuláris orvoslási program egyik fő kutatási programja, melyet az onkológiai fejlesztés keretében dolgozunk ki, és mely azt célozza, hogy a kutatás eredményeinek fokozott alkalmazásával a betegek ellátását javítsa, modern képzést biztosítson a rezidensek és PhD hallgatók számára és a klinikai alapkutatást támogassa.

A program keretében tartandó tanfolyam várható tematikája
1) A GBM hisztológiai jellemzői (Dr. Szép Enikő, Dr. Garzulyi Ferenc)
2) A GBM sebészeti terápiája (Dr. Szabó József)
3) A GBM onkoradiológiai és gyógyszeres kezelése (Dr. Csejtei András)
4) A GBM molekuláris tulajdonságai és eddigi felosztása (Dr. Éder Katalin, Dr. Kálmán Bernadette)
5) A GBM sajátos immuntulajdonságai és tumor vakcináció (Dr. Kálmán Bernadette / Dr. Wenczl Miklós)
6) Új típusú immunterápiák (Dr. Varga Eszter, Dr. Lakner Lilla, Dr. Telegdy Enikő, Dr. Kálmán Bernadette)
7) Neuroimmun encephalopátiák (Dr. Kálmán Bernadette)
8) Paraneoplasztikus szindrómák (Dr. Kálmán Bernadette)
9) Mendeli neurogenetika és betegségek (Dr. Kálmán Bernadette)
10) Mitochondriális genetika és betegségek (Dr. Kálmán Bernadette)
11) Szomatikus molekuláris genetika, öregedés, neurodegeneratív betegségek és tumorok "

Required language skills: B2 komplex
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )