Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Attila Kővári
Agy-számítógép interfész alapú kommunikációs rendszer megvalósítása és alkalmazása az ember-gép interakcióban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
computer sciences
Multidisciplinary Doctoral School of Engineering Sciences

Thesis supervisor: Attila Kővári
Location of studies (in Hungarian): Széchenyi István Egyetem
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

Téma rövid leírása: Az elmúlt években egyre több kutatás irányul az agy-számítógép interfészek alkalmazására. A kutatás célja egy agy-számítógép interfész alapú kommunikációs rendszer kidolgozása az ember-gép interakció megvalósítására, különös tekintettel az emberi információfeldolgozás folyamatában szerepet játszó figyelem vizsgálatára. A kidolgozandó agy-számítógép interfész megfelelő jelfeldolgozás alkalmazásával képes a figyelem valós idejű megfigyelésére, az információk feldolgozására, megjelenítésére és mentésére. A rendszer alkalmazásával a tanulás, mint információ elsajátítás hatékonyságának mérési, és az ember-gép interakció, mint egyszerű beavatkozás megvalósításának lehetősége kerül elemzésre. Továbbá a kapott kutatási eredmények alapján megvizsgálásra kerül, hogy a jövő oktatási infrastruktúra eszközkészletében az agy-számítógép interfészek alkalmazása milyen új lehetőségeket ad.

Előzmények: A téma az agy-számítógép interfész rendszerek alkalmazásával kapcsolatos korábbi és jelenleg is folyó kutatások eredményeire épül, melyen alapuló dolgozat intézményi és a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki szekciójában I. helyezésben részesült.

Célkitűzések: A kutatás jelenleg is folyik, az új eredmények folyamatosan publikálásra kerülnek. Vizsgálati célok között a kidolgozott agy-számítógép interfész alapú kommunikációs rendszer, mint új informatikai technológia, alkalmazási lehetőségei kerülnek felmérésre kvantitatív kutatások által. A technológia kutatásának iránya egyrészt az agy-számítógép technológia alkalmazási lehetőségeinek feltárása az ismeretelsajátítás hatékonyságának növelésében, másrészt az ember-gép interakció beavatkozási műveleteinek elemzésében.

Vizsgálati módszerek: A vizsgálatok alapját a kutatási célokban megfogalmazott agy-számítógép interfész rendszer kidolgozásához szükséges feldolgozási eljárás megvalósítása, a rendszer kialakítása adja. A célkitűzésekben megfogalmazott ember-gép interakció és ismeretelsajátítás hatékonyságának méréséhez szükséges vizsgálati eljárás kidolgozása, az agy-számítógép interfész és a mérési eljárás alkalmazásával adatok gyűjtése. Az eredmények statisztikai módszerekkel történő kiértékelése, összevetése, következtetések levonása. A kapott eredmények alapján az alkalmazási lehetőségek elemzése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )