Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Kóczy T.
Fuzzy szabályalapú approximációs rendszerek analízis fogalmak kidolgozása és alkalmazása.

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
computer sciences
Multidisciplinary Doctoral School of Engineering Sciences

Thesis supervisor: László Kóczy T.
Location of studies (in Hungarian): SZE Győr
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A fuzzy ha...akkor... típusú szabályokra épülő irányítási rendszerek lényegében úgy tekinthetők, mint különleges technikájú felhasználóbarát approximációs módszerrel megvalósított nemlineáris általánosított transzferfüggvényt alkalmazó megoldások. Ha a defuzzyfikációs lépéstől eltekintünk, általánosított fuzzy → fuzzy típusú "függvényeket" kapunk, melyek sok tekintetben a hagyományos értelemben vett, illetve a halmazfüggvényekhez hasonlóan viselkednek. Az ilyen "függvények" valójában általánosított függvények végtelen elemű halmazai, hiszen a rendelkezésre álló szabályokra mindig végtelen sok ilyen leképezés illeszthető. A doktori kutatás ezekkel az általánosított függvényekkel foglalkozik, kiemelten vizsgálva a valamilyen értelemben vett "legjobb" vagy "legegyszerűbb" reprezentációt, és a hagyományos analízis általánosításaként törekszik egy szabályalapú analízis kidolgozására, lehetőleg minél tartalmasabb matematikai állításokat is kimondva. A doktorandusz feladata az irányítástechnikai alkalmazás lehetőségeinek vizsgálata és a fuzzy relációk elméletével való kapcsolatok kutatása is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )