Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ibolya Kiss
A porcspecifikus génműködésben szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata in vitro módszerekkel és transzgenikus egerekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: Ibolya Kiss
Location of studies (in Hungarian): MTA SZBK Biokémiai Intézet
Abbreviation of location of studies: SZBK


Description of the research topic:

A kutató laboratórium két évtizede tanulmányozza a porc-specifikus génműködést irányító molekuláris rendszereket, az abban szerepet játszó DNS-elemeket és transzkripciós faktorokat. Különös figyelmet fordítanak azoknak a regulációs mechanizmusoknak a felderítésére, melyek a matrilin-1 gén kifejeződését a distalis vázelemekbe és a növekedési korong azon zónáiba irányítják, melyek a csontok hosszanti növekedésében fontos szerepet játszanak. Különböző DNS-elemek összeépítésével különböző speciális porcspecifikus vektorokat hoznak létre és azok működését tranziens expressziós kísérletekben és transzgenikus egerekben igazolják. Céljuk a distalis és zónafüggő génregulációt meghatározó DNS-elemek és transzkripciós faktorok azonosítása. Az alkalmazott kísérleti módszerek magukban foglalják a génsebészetet, tranziens expressziós kísérleteket, DNS-fehérje kölcsönhatáson alapuló in vitro módszereket, immunhisztokémiát és transzgenikus egér technikákat.

Required language skills: angol
Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-07-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )