Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Beáta Vértessy G.
Újszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: Beáta Vértessy G.
Location of studies (in Hungarian): MTA Enzimológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: MTA


Description of the research topic:

A kiterjedt és aktív kutatások ellenére, a malária továbbra is korunk egyik legfenyegetőbb fertőző betegsége. A kór okozói Plasmodium fajok, közülük a Plasmodium falciparum a legveszélyesebb. A multirezisztens törzsek terjedése egyre inkább sürgeti új fehérje célpontok azonosítását és ezek ellen újszerű hatóanyagok fejlesztését. A jelen PhD kutatási téma a Plasmodium egyes kiemelt jelentőségű enzimjeink karakterizálását célozza. Ezen belül a foszfolipid bioszintézis és a genomi integritásért felelős enzimek jellemzésére kerülhet majd sor.

A PhD téma kidolgozásában sor kerül majd a kiválasztott célfehérje klónozására, megfelelő gazdaszervezetben való termelésére, majd kinyerésére és tisztítására. A célfehérje kezdeti karakterizálása során azonosított eredmények függvényében célzott helyspecifikus mutációk tervezésére és kivitelezésére is sor kerül. A PhD hallgató a vad típusú és a mutáns enzimkonstruktokat a modern szerkezeti biológia, biokémia és biofizika módszereivel fogja jellemezni (fehérjeszerkezet és ligandum kötés vizsgálata oldatfázisban differenciális cirkuláris dikroizmus, fluoreszcencia spektroszkópiával, izotermális titráló mikrokalorimetriával, kristályosítás, és a kristályok röntgendifrakciós analízise, a térszerkezet vizsgálata). Az enzimműködést steady-state és tranziens enzimkinetikával fogjuk jellemezni. A fehérje sejtbeli funkciójának vizsgálatára is sor kerülhet (eukarióta sejtek transzfektálása, a fehérje konstruktok sejtbeli kompartmentalizációjának vizsgálata epifluoreszcens és konfokális mikroszkópiával). Az eredmények közlésében a PhD diák részt vállal majd konferencia poszterek és szóbeli előadások, továbbá folyóiratcikkek összeállításában.

Required language skills: English
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-07-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )