Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Alajos Bérczi
László Zimányi
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: László Zimányi
co-supervisor: Alajos Bérczi
Location of studies (in Hungarian): MTA SZBK Biofizikai Intézet - Fehérje Biofizika Kutatócsoport
Abbreviation of location of studies: SZBK


Description of the research topic:

Az aszkorbát, a sejtek redox szabályozásának egyik legfontosabb eleme egyben elektronforrás a két hemet tartalmazó és transzmembrán elektrontranszfert végző citokróm b561 (CYB561) fehérjék számára is. A CYB561-ek mind növényekben, mind állatokban gyakoriak, és a legkülönfélébb szervekben és sejtekben fordulnak elő. Részt vesznek a neurotranszmitterek szintézisében, a transzmembrán vasfelvétel előtti vas(III)-redukcióban, és egyes CYB561-ek a daganatok továbbfejlődésének megállításában. Az első nagyfelbontású röntgenkrisztallográfiás szerkezet egy növényi plazmamembrán citokóm b561-ről a 2013-as év végén jelent meg. Ezen szerkezet alapjául szolgálhat a fehérjecsalád többi tagjának és az elektrontranszfer mechanizmusának a jobb megismeréséhez is. A doktorandusznak különböző spektroszkópiai módszerekkel, pl. kinetikus abszorpciós és Fourier transzformációs infravörös spektroszkópiával kell jellemeznie elsősorban a Cyb561d1 és a tumor szuppresszor hatást mutató Cyb561d2 fehérjék vad típusának és pontmutánsainak elektrontranszfer aktivitását. Vizsgálnia kell az elektrontranszferhez kapcsolt protontranszfer mechanizmus lehetőségét. Molekulamodellezés, molekuladinamika és elektrontranszfer-számítások segítségével kell értelmeznie a kapott vagy irodalomban fellelhető kísérleti eredményeket. Amennyiben sikerül elegendő mennyiségű tiszta fehérjét előállítani, megkísérelheti más CYB561 fehérjék kristályosítását és szerkezetük meghatározását is.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-07-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )