Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gabriella Pusztai
A kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
teaching
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Gabriella Pusztai
Location of studies (in Hungarian): PTE OTNDI
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

A későmodern korban a hagyományosan elismert társadalmi struktúraalkotó dimenziók száma megsokszorozódott. Az egyén majdani társadalmi státusának meghatározói között egyre határozottabban tetten érhető a kapcsolati szempontok, az életstílus és a társas miliő hatása. Annak ellenére, hogy tudásalapú társadalomról beszélünk −ami az oktatás szerepének felértékelődését sugallja−, az iskolarendszer nem képes mérsékelni a társadalmi egyenlőtlenségeket, sőt a korábban felismert egyenlőtlenségek mellett újabbak súlya nehezedik erre a társadalmi alrendszerre. Különböző okokból (kulturális szigetképződés, bevándorlás és munkanélküliség) növekszik a hátrányos helyzetű csoportból származó tanulók aránya az iskolában, akik közül sokak az itt megszokottól eltérő kultúrát képviselnek. Kutatásainkkal arra törekszünk, hogy az iskolai és az iskolán kívül elérhető kapcsolati erőforrásoknak a társadalmi státus által determinál iskolai pályafutásra gyakorolt kompenzáló hatásait feltárjuk.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )