Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Katalin Ambrusné Kéri
Iskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
teaching
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Katalin Ambrusné Kéri
Location of studies (in Hungarian): OTNDI
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

A kutatási téma lehetőséget kínál a hazai neveléstörténet-írásban nagy hagyományokkal rendelkező, mondhatni klasszikusnak számító rész, az iskolatörténet további, alaposabb megismerésére. Ennek elsősorban regionális illetve vallásfelekezetekhez kötődő metszeteit tárjuk fel, természetesen széles országos, illetve európai (azon belül is hangsúlyosan a kelet-közép-európai régióra figyelő) kitekintéssel. A hagyományos iskolatörténet-íráshoz képest új elem éppen maga ez, az összehasonlító szemléletmód, és természetesen sok új adalék tárható fel az újabb évek új kutatási módszereinek és korábban nem vizsgált forrásanyagainak beemelésével (például tartalomelemzés, ikonográfiai feltárások, problématörténeti közelítések stb.)

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )