Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
teaching
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Gyöngyvér Prisztóka
Location of studies (in Hungarian): PTE OTNDI
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

Magyarországon a '90-es évektől felgyorsult társadalmi átalakulás és fejlődés intenzív szakaszában annak az alapnak a létrehozásához amely biztosítja, hogy valóban jelentőségének megfelelő körülmények között és színvonalon működhessen az oktatás, új szemlélettel és felkészültséggel rendelkező pedagógus-társadalomra van szükség. Méghozzá olyan pedagógusokra, akik alkalmazkodva az új feladatokhoz, feltételekhez és lehetőségekhez kreatív módon tudnak megfelelni az elvárásoknak.
Fő feladatuk a tevékenységszervezés, amelynek során a tanulók áttételes befolyás útján autonóm módon, természetes gyakorlás során, belső ösztönzéstől hajtva alakítják ki saját személyiség-összetevőiket, kompetenciáikat. Mindez maga után vonja a pedagógus-szerepegyüttesben bekövetkező változásokat is. Egy, az eddigiekben stabil és önálló hivatásból az oktatás nyitottabbá, kifelé fordulóbbá és önmegújulást igénylő hivatássá vált.
A testnevelő tanári szerepkörbe integrálódott újabb szerepkörök a mainál sokoldalúbban képzett, szerepgyakorlattal rendelkező pedagógusokat igényelnek, ahol a szakmai felkészültség kiegészül egy funkcionális felkészültséggel. Esetükben elsősorban a szervezőkészség, kooperációs készség, vezetői képességek birtoklására kell szert tenni a szerepek mobilitási igényei miatt. A kutatás ennek a folyamatnak az összetevőit, és a változások hatását kívánja vizsgálni a testnevelő tanár személyiségének, tevékenységrendszerének, nevelői attitűdjének és a társadalmi elvárások változásainak összefüggésében, tükrében.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )