Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tibor Szolcsányi
A multimodális ingerfeldolgozás kognitív tudományi és elmefilozófiai implikációi

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
philosophy
Doctoral School of Philosophy

Thesis supervisor: Tibor Szolcsányi
Location of studies (in Hungarian): B141
Abbreviation of location of studies: B141


Description of the research topic:

A multiszenzoros ingerfeldolgozás kutatása az elmúlt évtizedekben egy rendkívül dinamikusan fejlődő területté vált mind az agykutatásban, mind pedig a kognitív és neuro-pszichológiában. A számos idevonatkozó empirikus eredmény és az azokra épülő neuro-komputációs modellek ugyanakkor jelentős filozófiai kérdéseket is érintenek, messze túlmutatva a szűk értelemben vett észleléselméleten. A tudat „kemény” problémájával és az öntudat mibenlétével kapcsolatban éppúgy új megközelítéseket kínál ez a terület, mint a megismerő viselkedés specifikus oksági beágyazottságának fogalmi megragadhatóságát illetően.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )