Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A magyar filozófia története

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
philosophy
Doctoral School of Philosophy

Thesis supervisor: Róbert Somos
Location of studies (in Hungarian): B141
Abbreviation of location of studies: B141


Description of the research topic:

A magyar filozófiatörténeti projekt a magyar bölcselet történetének a polgárosodás időszakától kezdődő és a II. világháború utáni évekkel záródó korszakát tűzi ki kutatási és oktatási célterületnek a doktori képzésen belül. Ez lényegében az 1876-1945 közötti időszak.
A kutatás helyzete az I. és II. témakörtől jelentősen eltér. A korszak magyar filozófiatörténetére vonatkozó feldolgozások növekedése ellenére ma még alig beszélhetünk arról, hogy egy többé-kevésbé elfogadott kánon orientációt nyújtana az érdeklődő olvasó számára, olyan, mint ami létezik az irodalom vagy a tudományok esetében. Úgy tűnik, ezen a ponton a honi filozófiatörténetírás némileg fáziskésésben leledzik, s magam ennek egyik okát a marxista megközelítés máig tartó erős hatásának vélem. Az elmaradás egyik oka a kánonképződés természetében rejlik. A kánonképződés értékeléseken alapszik. Az értékelés szempontjai bonyolultak, a filozófia esetében sokkalta bonyolultabbak, mint a normál tudományok területén. Esetünkben tehát a kánonképződés nyomon követése egy meglehetősen komplex értékelési rendszer általánosan elfogadott voltát és annak főbb elemei tükrében való vizsgálatát előfeltételezi minden jelentősebb magyar filozófusnak, továbbá ezen értékelési szempontok szükségképpen intuícióval társuló alkalmazását. Tematika: A magyar filozófia helyzete a Kiegyezés után.Pauer Imre, Alexander Bernát, Medveczky Frigyes, Böhm Károly, Pauler Ákos, Zalai Béla, Fogarasi Béla, Lukács György, Mannheim Károly, Hauser Arnold, Kornis Gyula, Brandenstein Béla.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )