Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Patrisztikus filozófiatörténet

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
philosophy
Doctoral School of Philosophy

Thesis supervisor: Róbert Somos
Location of studies (in Hungarian): B141
Abbreviation of location of studies: B141


Description of the research topic:

Patrisztika” kifejezés alatt az egyházatyák, azaz az ókori (nyugaton VI. század, görög nyelvterületen VIII. század) keresztény teológusok munkásságát jelölik. Szoros értelemben a megnevezésnek dogmatikai konnotációja van, a ténylegesen ortodox keresztény tanítást képviselő teológusokról van szó. Mi tágabb értelemben használjuk a „patrisztika” vagy „patrisztikus” megnevezést, nem kötjük a minősítést ahhoz, hogy az „egyházatya” tanítása egyházi szempontból tekintessék egészségesnek. Témakörünk további megszorítását képezi az, hogy a filozófiai szempontból releváns patrisztikus anyagra terjed ki oktató- és kutatótevékenységünk, illetve témavezetői működésünk, márpedig a patrisztikus anyag önmagában véve fölöleli az ókori irodalom legkülönbözőbb területét a régészettől, költészettől a bibliai filológiáig. A tudományos vizsgálatok tárgyát képező szövegek száma jelentős, ezek majdnem mindegyikének rendelkezésre állnak modern kritikai kiadásai és alapvető feldolgozásai is. A programban bevezetést nyújtunk a filozófiai szempontból releváns patrisztikus irodalom kutatásába. Témák: A patrisztikus teológia zsidó előzménye: Alexandriai Philón. Teológia és filozófia a II. századi görög apologetáknál. (Jusztinosz, Athénagorasz,Theophilosz). Alexandriai iskola, Kelemen, Órigenész. Teológia és filozófia a III. századi latin atyáknál: Tertullianus. Nüsszai Gergely. Nazianszoszi Gergely. Baszileosz. Athanasziosz. Euszebiosz. Evagriosz és az órigenista szerzetesi hagyomány. Latin nyelvű patrisztikus hagyomány a IV-V. században. Augustinus Ambrus, Rufinus, Jeromos.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )