Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Protein foszfatázok jelátviteli szerepének tanulmányozása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Ferenc Erdődi
Location of studies (in Hungarian): DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
Abbreviation of location of studies: DEOVI


Description of the research topic:

A foszfofehérjék defoszforilációját katalizáló protein foszfatázok a protein kinázok mellett a fehérjék foszforilációs szintjének kialakításában fontos szerepet töltenek be és ezzel a sejtek jelátviteli folyamatainak szabályozó molekulái közé sorolhatók.
A téma kidolgozásának fő célkitűzése elsősorban a protein foszfatáz-1 (PP1) enzimek jelátviteli szerepének tanulmányozása az alábbi területeken. (a) PP1-kötő fehérjék azonosítása normál és kóros sejtekben immunprecipitációs, „pull-down” módszerekkel, valamint co-expressziót követő koprecipitációs módszerekkel. A kölcsönható fehérjék azonosítása tömegspektrometriás módszerekkel. (b) A kölcsönhatások mechanizmusának vizsgálata in vitro kötődési kísérletekben natív és rekombináns fehérjékkel. (c) Új PP1 gátló/aktiváló kismolekulák azonosítása és kötődési mechanizmusuk feltárása szerkezeti vizsgálatokkal (Biacore-kötődési vizsgálatok, NMR és molekula dokkolási módszerek alkalmazása).
A vizsgálatok elősegíthetik a PP1 szabályozó szerepének mélyebb megértését és a PP1 aktivitás farmakológiai szabályozásának lehetőségét is feltárhatják.

Required language skills: angol középfok
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )