Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsolt Nemeskéri
Empirikus kutatások a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának regi-onális sajátosságaival kapcsolatban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
economics
Doctoral School in Regional Policy and Economics

Thesis supervisor: Zsolt Nemeskéri
Location of studies (in Hungarian): PTE KTK
Abbreviation of location of studies: RPhD


Description of the research topic:

A kutatási témakörbe a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatósága, illetve e makrogazdasági szempontból sem elhanyagolható problémakör regionális sajátosságainak vizsgálata tartozik (elsősorban a Dél-Dunántúlon, illetve a magyar-horvát határ menti terüle-teken). A vizsgált célcsoportba tartozó emberek nagy része meglévő képességeik alapján, azok fejlesztésével alkalmasak vagy alkalmassá tehetők munkavégzésre. Ennek ellenére a munkál-tatói magatartások és a célcsoporthoz tartozó emberek bizonytalanságai gátolják ezt a törekvést. A megváltozott munkaképességű emberek esélyeinek javításához alapos helyzetfel-tárásra, szakmai, módszertani megalapozásra, a regionális sajátosságokat is figyelembe vevő kutatásokra van szükség. A témakörrel kapcsolatban több érdekes kutatási terület jelölhető meg, ezek közül néhány:
 A megváltozott munkaképességű emberek munkára kész állapota, illetve a munkaadói befogadó-készség vizsgálata.
 Munkaerő-piaci statisztikák harmonizálása, a határ menti területekre kiterjedő munkaerő-piaci tanulmányok és kutatások készítése.
 Az idősebbek, a fogyatékossággal élők és a kisebbségekhez tartozók, munkaerő-piaci be-vonását előmozdító tevékenységek, az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló erőfeszítések vizsgálata a régióban.
 Adott térség hátrányos helyzetű populációjának felmérése, a terület adottságaihoz illesz-kedő speciális integrációs módok kidolgozása a foglalkoztatásba való visszatérés meg-könnyítésére.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2017-05-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )