Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Szépvölgyi
Nanoméretű, célzott és szabályozott hatóanyag leadásra képes gyógyszerhordozók előállítása termikus plazmában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pannon University, Veszprém
material sciences
Chemical Engineering and Material Sciences Doctoral School

Thesis supervisor: János Szépvölgyi
Location of studies (in Hungarian): MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Abbreviation of location of studies: MTA


Description of the research topic:

A kutatási téma ismertetése:

A bio- és nanotechnológiai kutatások egyik kiemelt területe olyan gyógyszerkészítmények fejlesztése, amelyek a hatóanyagot nagy hatékonysággal, célzottan és szabályozottan, a lehető legkisebb mellékhatással juttatják el a terápiában megcélzott területre. Ehhez az egyik legígéretesebb megoldás az ún. nanokompozit részecskerendszerek kialakítása és használata. Olyan készítményekről van szó, amelyek jellemző mérete néhány tíz nanométertől néhány száz nanométerig változik, és amelyekben a hatóanyagot például néhányszor tíz nanométer méretű szilárd hordozóhoz rögzítve juttatják be az élő szervezetbe.

A tervezett kutatás témája ilyen hordozórészecskék termikus plazmákban történő előállításának vizsgálata. A jelölt feladata – adott modellrendszernél – a termikus plazmában lezajló folyamatok kísérleti vizsgálata és folyamatmodellezést is magában foglaló értelmezése, az anyagszintézis körülményei és a keletkező termékek tulajdonságai között kapcsolatok felderítése, majd a megszerzett ismeretek célszerű alkalmazása kívánt tulajdonságú nanorészecskék, mint hatóanyag hordozók előállítására. A téma része a nanorészecskék adszorpciós és kemiszorpciós sajátságainak vizsgálata is.


A kutatási téma előzményei:

Az MTA TTK AKI-ban hosszabb idő óta foglalkozunk nanoméretű és nanoszerkezetű anyagok szintézisének kutatásával, a termikus plazmában történő előállítás körülményei és a képződő termékek összetétele, szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok felderítésével. A témakörben korábban több közleményt jelentettünk meg. A javasolt téma e munka folytatását jelenti.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )