Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Szépvölgyi
RF termikus plazmákban végbemenő kémiai folyamatok vizsgálata és modellezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pannon University, Veszprém
material sciences
Chemical Engineering and Material Sciences Doctoral School

Thesis supervisor: János Szépvölgyi
Location of studies (in Hungarian): MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Abbreviation of location of studies: MTA


Description of the research topic:

A kutatási téma ismertetése:

Az induktív kicsatolású, rádiófrekvenciás (RF) plazmareaktorok előnyösen alkalmazhatók magas hőmérsékleten végbemenő, intenzív hő- és anyagátadással kísért kémiai folyamatok kivitelezésére. E folyamatokban, a különleges reakciókörülményekből adódóan, nanoszerkezetű szilárd reakciótermékek képződnek, amelyek kiválóan alkalmazhatók számos nanotechnológiai célra.

A doktori téma keretében a jelölt feladata (i) a plazmareaktorban, meghatározott körülmények között kialakuló hőmérséklet és áramlási viszonyok vizsgálata és modellezése, (ii) célszerűen kiválasztott modellreakciók adott hőmérsékletviszonyok és áramlási feltételek közötti vég-bemenetelének kinetikai leírása és folyamatmodell felállítása, és (iii) a modellek érvényessé-gének ellenőrzése kísérleti adatok alapján.

A modellalkotáshoz és a számításokhoz részben kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, részben saját fejlesztésű programokat kell a jelöltnek használnia. A munkához szükséges számítástechnikai és kísérleti háttér az intézetben rendelkezésre áll.

A kutatási téma előzményei:

Az MTA TTK AKI-ban hosszabb idő óta folynak kutatások termikus plazmákban, magas hőmérsékleten lejátszódó kémiai folyamatok tanulmányozására. A témakörben nagyszámú közleményt jelentettünk meg, és több PhD dolgozat is készült az intézetben.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )