Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Géndiagnosztikai eljárások a klinikai gyermekgyógyászati gyakorlatban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: György Fekete
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A genetika korunk egyik legintenzívebben fejlődő tudománya, ezen belül a klinikai genetika ismeretanyaga is napról-napra újabb eredményekkel gazdagodik. Ezek az ismeretek forradalmasították az orvostudomány számos területét, így a gyermekgyógyászatot is. Számos kórfolyamat etiológiája, hatásmechanizmusa, a genotípus és az általa meghatározott fenotípus közötti összefüggések váltak ismertté, és az új adatok számos betegség kezeléséhez, valamint prognosztizálásához nyújtanak hatékony segítséget.
A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján 1986 óta működik molekuláris genetikai laboratórium, az ezt létrehozó témavezető irányításával. A munkacsoportot két főállású orvos, egy biológus és egy laboratóriumi asszisztens alkotja. A molekuláris genetikai laboratóriumban eddig 9 Ph.D. hallgató végezte doktori tanulmányait, közülük eddig 4-en szereztek Ph.D. fokozatot. Magyarországon itt létesült az egyik legelső DNS bank, amely napjainkra mintegy hétezer személy DNS mintáját őrzi. Laboratóriumunk számos hazai és külföldi laboratóriummal tartja a kapcsolatot.
A munkacsoport végzi a citogenetikai laboratóriummal közösen a „Klinikai genetika” című féléves, kötelezően választható orvosegyetemi fakultációs tantárgy elméleti és gyakorlati oktatását.
1990 óta, hazánkban elsőként végezzük a cisztikus fibrózis (CF) génszintű elemzését, beteg gyermekekben és felnőttekben, illetve családtagjaikban. A betegek vizsgálata direkt mutáció analízissel történik. Laboratóriumunkban a CFTR gén 34 leggyakoribb mutációjának kimutatására van lehetőség. A beteg gyermek mutációinak azonosítása a szülőpár következő gyermekvállalása esetén lehetőséget ad praenatalis diagnosztikai vizsgálat elvégzésére. Amennyiben a beteg mutációi nem, vagy csak részben azonosíthatók, indirekt úton, mikroszatellita vizsgálattal juthatunk mégis információhoz az új terhességben fejlődő magzat cisztikus fibrózis betegségben való érintettségéről. 1998 óta országos CF regisztert vezet laboratóriumunk, amelyhez a betegekről az országban működő CF gondozóközpontok évente egyszer szolgáltatják az adatokat. Az összegyűjtött és feldolgozott adatokból éves kiadvány készül, amelyet minden gondozóközpont vezetőjéhez eljuttatunk. A CF kutatása révén laboratóriumunk tagja az Eurogentest nevű, az Európai Unió által életre hívott nemzetközi szervezetnek.
Laboratóriumunkban történik továbbá a fenilketonuria kialakulásáért felelős PAH gén 6 leggyakoribb mutációjának analízise is. A fenilketonuria újszülöttkori szűrése a születés utáni napokban történik, az ily módon kiszűrt érintettek genetikai vizsgálata már az élet első heteiben megtörténhet. Mivel fenilketonuria esetén a genotípus és a fenotípus között szoros korreláció állítható fel, a genetikai vizsgálat eredményének komoly jelentősége van a beteg további kezelését illetően. Szülői igény esetén a beteg mutációinak ismeretében a következő terhességben praenatalis diagnosztikai vizsgálatot tudunk végezni.
Az utóbbi években nagy jelentőséget tulajdonítanak a Leiden mutáció kimutatásának, mivel a tapasztalatok szerint jelentős arányban áll a mélyvénás trombózisok kialakulásának hátterében. 1999 óta 125 beteg és 38 családtag, illetve 98 hormontartalmú gyógyszer szedése előtt álló személy vizsgálatát végeztük el. 3 betegnél találtunk homozigóta, 33 további esetben pedig heterozigóta formában Leiden mutációt. 2003 óta ezen betegek vizsgálatát kiegészítjük a prothrombin gén G20210A mutációjának vizsgálatával. 106 elvégzett vizsgálat 5 esetben igazolta heterozigóta formában a mutáció meglétét. Közülük egy esetben a beteg heterozigóta formában hordozta a Leiden és a G20210A mutációt is.
A hemochromatosis betegség a közelmúltban került a figyelem középpontjába. A betegség csak középkorú vagy idősebb felnőttekben manifesztálódik, klinikai tünetei meglehetősen változatosak. Ezért nehéz felismerni a valódi okot, a vasanyagcsere zavarát. Emiatt sok esetben csak az érintett szerv tüneti kezelése történik. 2002 óta végezzük a hemochromatosis kialakulásáért felelős HFE gén két mutációjának kimutatását. Az utóbbi időkben felmerült annak a valószínűsége is, hogy a HFE gén a CFTR gén modifikáló génje.
A diagnosztikai munka mellett tudományos kutatási témánk a hemochromatosis mutációk előfordulásának és fenotipus hatásainak elemzése CF betegekben.
1999 óta végezzük a fragilis X betegségben szenvedők molekuláris genetikai vizsgálatát. A cél a beteg értelmi fogyatékossága genetikai hátterének igazolása és az egészséges lánytestvérek hordozóságának tisztázása. Igazolt hordozók esetén a magzat érintettsége praenatalis diagnosztikai vizsgálattal megállapítható vagy kizárható.
2002 óta zajlanak Klinikánkon a Fabry betegségben szenvedő betegek és családtagjaik vizsgálatai. A betegség kialakulásáért felelős GLA génben napjainkig már 430 mutációt azonosítottak. Közülük egyik sem kiemelkedő gyakoriságú, ezért a betegek vizsgálata a GLA gén exonjainak szekvenálásával történik. Eddig 7 családban 14 Fabry beteg és 11 családtag vizsgálatát végeztük el. Minden beteg esetében azonosítottuk a betegség kialakulásáért felelős mutációt.
Klinikánk vezető szerepet tölt be a gyermekkori daganatos betegségek és hematológiai malignitások kezelésében és gondozásában, így a genetikai munkacsoport e betegségek kutatásában is részt vállal. A Ewing sarcoma és a primitív neuroectodermalis tumor kutatása során célunk új molekuláris diagnosztikai módszerek beállítása, valamint a különböző transzlokációkra vonatkozóan genotípus-fenotípus összefüggések megállapítása. A gyermekkori acut lymphoid leukaemia, és az osteosarcoma kezelésében gyakran alkalmazott metotrexát esetleges toxicitását az MTHFR gén polimorfizmusaival összefüggésben vizsgáljuk.
A hypertrophiás cardiomyopathia, mint a gyermekkori hirtelen szívhalál leggyakoribb oka szintén genetikai kóreredetre vezethető vissza. A napjainkban ismert 25 kóroki gén közül a gyermekkorban előforduló leggyakoribb hármat, a MYH7, a TNNT2, és a TNNI3 gének mutációit vizsgáljuk, illetve célunk a ma még kevéssé ismert genotípus-fenotípus összefüggések kutatása e gének vonatkozásában, eredményeink révén a gyermekkori hirtelen szívhalálok számának csökkentése.Tudományos kutatási témák
• Hemochromatosis mutációk modifikáló hatása CF betegek gasztrointesztinális tüneteinek súlyosságára
• Veleszületett non-szindrómás süketségben szenvedő betegek és családtagok vizsgálata, a magyarországi betegek mutáció spektrumának meghatározása
• Obes betegek glükokortikoid receptor gén polimorfizmusának vizsgálata
• Lysosomalis tárolási betegségek (Fabry és Pompe kór) szűrése, a molekuláris diagnosztikai módszerek alkalmazása.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2016-12-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )