Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A patológiás személyiségvonásokat mérő PID-5 kérdőív hazai adaptálása és egyes személyiségkonstruktumokkal való kapcsolata (foglalt)

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
general health sciences
Doctotal School of Health Sciences

Thesis supervisor: Ildikó Kuritárné Szabó
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet
Abbreviation of location of studies: NKMTI


Description of the research topic:

Személyiségzavarok a népesség 10-12 %-ában fordulnak elő (Simonsen, 2014). A személyiségzavarok kezelés nélkül súlyos következményekhez vezetnek: gyakori egészségügyi ellátást tesznek szükségessé, növelik az I. tengely zavarok megjelenésének esélyét és rontják ezek prognózisát, jelentős szenvedéssel, funkcióromlással és kapcsolati zavarokkal járnak, egészségkárosító magatartásformákhoz, valamint auto- és heteroagresszív megnyilvánulásokhoz vezethetnek. Mindezek jelentős költséget rónak a társadalomra, és sürgetik a korai felismerést és kezelésbe vételt. Az utóbbi évtizedekben igen jelentős tudás halmozódott fel e kórképek kialakulását, kórlefolyását, neurobiológiai korrelátumait és a kezelés lehetőségeit illetően. A legfrissebb tudományos fejlemények, melybe szeretnénk bekapcsolódni, a személyiségzavarok klasszifikációjával és felmérésével kapcsolatosak.
A személyiségzavarok felmérésére hazánkban nem áll rendelkezésre megfelelő kérdőíves eljárás. A DSM-5 alternatív személyiségzavar osztályozási rendszerére épülő Personality Inventory for DSM-5 (PID-5, Krueger és mtsai 2011) kifejezetten a patológiás személyiségvonások azonosítására és a patológiás személyiségvonások kombinációiból álló személyiségzavarok DSM-5-beli B kritériumának felmérésére szolgál. A kérdőíveket a kezdeti állapotfelmérés során is és az állapotváltozás követésére is alkalmazhatjuk. A kérdőívek, az instrukció és a kiértékelés letölthető és szabadon használható klinikai és kutatási célokra http://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/dsm-5/online-assessment-measures
A PID-5 a hazai adaptáció és pszichometriai mutatók megfelelőségének vizsgálata után jelentős segítséget nyújthatna a mentális ellátásban dolgozó hazai klinikusok és kutatók számára. Mivel új, még alig kutatott vizsgáló eljárásról és a korábbi személyiségzavar osztályozáshoz képest új szemléleti keretbe helyezett megközelítésről van szó, a téma nemzetközi érdeklődésre is számot tart. Az adaptáláson túl a PID-5 nárcisztikus személyiségzavar, valamint a grandiózus és hiperszenzitív nárcisztikus vonások detektálására való képességét is vizsgálnánk.

Kruger RF, Eaton NR, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol A.: Personality in DSM-5: Helping delineate personality disorder content and framing the metastructure. J Personality Assesment, 2011, 93, 325-331
Simonsen E.: Studies of personality disorders: Past, present and future in recognition of ISSPD’s 25th anniversary. J Personality Disorders, 2014, 28(5): 611-616.

Required language skills: angol
Recommended language skills (in Hungarian): német
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )