Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Balázs Ádám
A népesség egészségi állapotát befolyásoló politikák, programok és projektek egészséghatás vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
general health sciences
Doctotal School of Health Sciences

Thesis supervisor: Balázs Ádám
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Abbreviation of location of studies: NKMOI


Description of the research topic:

A népesség egészségét az egészségügy mellett számos egyéb szektor tevékenysége is befolyásolja az életmód, fizikai környezet, társadalmi- és gazdasági környezet egészségdeterminánsain keresztül. E szemlélet gyakorlati megvalósulását képviseli az Egészség minden politikában megközelítés. Az egészségi szempontok különböző szektorok szakpolitikáiban, programjaiban és projektjeiben történő érvényesítésének egyik fontos eszköze az előterjesztéshez kapcsolódó várható egészséghatások jellemzése. Az egészséghatás vizsgálat különböző eljárások és módszerek kombinációja, amelyek segítségével valamilyen politikának, programnak vagy projektnek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatásait és e hatások populációs eloszlását becsülhetjük, illetve értékelhetjük. E PhD téma célkitűzése az érintett népesség egészségi állapotát várhatóan jelentős mértékben befolyásoló politika, program vagy projekt egészséghatásainak vizsgálata kvalitatív és kvantitatív becslési módszerek segítségével.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )