Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Blaskó
A büntetőjog szociológiájának alapvető kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
law
Géza Marton Doctoral School of Legal Studies

Thesis supervisor: Béla Blaskó
Location of studies (in Hungarian): ÁJK A/114. szoba
Abbreviation of location of studies: A/114


Description of the research topic:

A büntetőjogot megelőző társadalmi viszonyok és a büntetőjogi normák kapcsolatának elemzése lényeges és szükségszerű előfeltétele a jogi norma működéséhez kapcsolódó, a jogot megelőző életviszonyokban rejlő jogsértések megértésének. A doktoranduszok kutatómunkájuk eredményeként kialakított álláspontjukkal cáfolják vagy igazolják annak szükségességét, hogy a büntetőjogi norma társadalmi tartalmát – a normák társadalmi előzményeit elemezve – a valóságos társadalmi viszonyok működésén alapuló, ahhoz kötődő jogsértő jelenségeknek kell kitennie. A doktoranduszok ismerkedjenek meg a büntetőpolitika és a büntetőjog szociológiájának összefüggéseivel. A nemzetközi tapasztalatokat is alapul véve kutató munkájukkal járuljanak hozzá a bontakozó honi büntetőjog-szociológia fejlődéséhez. Vizsgálják és értelmezzék a büntetőjog-szociológiai nézőpontú elemzések, kritikák és a büntetőpolitika összevetéséből vonható szabályszerűségeket, valamint ezeknek a társadalmi életviszonyokra való adaptációs, illetve alkalmazási lehetőségeit.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )