Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mátyás Bencze
Az ítélkezés elmélete

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
law
Géza Marton Doctoral School of Legal Studies

Thesis supervisor: Mátyás Bencze
Location of studies (in Hungarian): ÁJK B/103. szoba
Abbreviation of location of studies: B/103


Description of the research topic:

A modern jogelmélet egyik központi jelentőségű kutatási iránya azt vizsgálja, hogy a jogalkalmazók – főként az úgynevezett „nehéz esetek” során – mire alapozzák a döntéseiket. E kutatás átformálta a jog mibenlétéről alkotott elképzeléseket, és így a jogot normák rendszerének tekintő jogelméleteket lassanként felváltják a jogot emberi cselekvésként (társadalmi gyakorlatként) vizsgáló teóriák. Az új megközelítésmód számos jogi-jogelméleti fogalmat (jogérvényesség, jogértelmezés, jogalkalmazás, stb.) más megvilágításba helyez, így a kutatás célja az, hogy a bírói ítélkezés analízisével tartalommal töltse ki az újonnan rendelkezésre álló szemléleti keretet. Az elemzések tárgya elsősorban a rendszerváltás utáni magyar bírói gyakorlat, mivel a politikai-társadalmi változások során sokkal inkább feltárulkoznak az ítélkezést befolyásoló tényezők, mint a jog működésének „normál állapotában”.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )