Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Andrea Szabó
A fiatal nemzedék demokráciához való viszonya Magyarországon

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
political sciences
Interdisciplinary Doctoral School

Thesis supervisor: Andrea Szabó
Location of studies (in Hungarian): PTE BTK Pécs, Zsolnay Negyed
Abbreviation of location of studies: ZsN


Description of the research topic:

A magyar rendszerváltással lehetőség nyílt egy demokratikus orientációkkal, illetve normákkal rendelkező társadalom és politikai rendszer létrehozására. Az újonnan kiépült politikai rezsim egyik legfontosabb feladatának kellett volna lennie a politikai szocializáció ágenseinek kiépítése, valamint tartalmának meghatározása, amely a demokratikus rendszer intézményeinek és kultúrájának stabilizációját szolgálta volna. A demokratikus állampolgári nevelés különösen felértékelődik, ha azt vesszük alapul, hogy a demokráciában felnőtt generációk esetében sincs egyértelmű garancia a demokratikus politikai kultúra újratermelődésére. Ebben a kontextusban érdemes vizsgálni, két évtizeddel a rendszer-transzformációt követően, a magyar fiatalok demokráciához való viszonyát, illetve a demokratikus renddel való elégedettségüket. A kutatás tárgya a magyar fiatalok normatív demokrácia-értelmezésének vizsgálata, valamint annak elemzése, hogy a politikai magatartás és részvétel motívumainak megjelenése kapcsán milyen mértékben és formában realizálódik a demokrácia normatív dimenziója.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )