Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Kupa
Vallás és etnikum Közép-Európában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
political sciences
Interdisciplinary Doctoral School

Thesis supervisor: László Kupa
Location of studies (in Hungarian): PTE BTK Ifjúság útja 6. B ép.
Abbreviation of location of studies: B ép.


Description of the research topic:

A téma lehetőséget kínál az olyan kutatások számára, amelyek a vallási és etnikai identitást a kulturális különbségek társadalmi szerveződésének kontextusában értelmezik. Ennek megfelelően az etnicitást nemcsak a gazdasági, társadalmi és szociális interakciók dimenzióiban, hanem vallási mezőben is vizsgálni kívánják, melynek keretében a vallás-felekezetiséget nemcsak közösség-generáló funkciójában, hanem a nemzeti különbségeket formáló szerepében is megragadják. Ezek a folyamatok történeti dimenzióban is értelmezhetőek, mely tendenciát jól példázhatják a történeti Magyarországon végbement betelepítések és migrációs folyamatok, melyek hatására hazánkban nemcsak multietnikus, hanem multikonfesszionális közösségek bontakoztak ki. A közelmúlt történései és napjaink eseményei pedig arra mutatnák rá, hogy a Kárpát-medencében kisebbségi léthelyzetben élő magyarság identitásának megőrzésében fontos szerepet tölt be az ’etnikus vallás’, ideértve az ún. etnoklerikális áramlatokkal szembeni védelmet is.
A tengerentúli magyarság identitásának a megőrzésében –más etnikai konstellációban ugyan, mint a Kárpát-medencei magyarság esetében- fontos közösség-megtartó és kulturális értékőrző funkciót töltött és tölt be a vallás.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )