Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Frivaldszky
Jog- és politikai filozófia

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: János Frivaldszky
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A doktorandusz hallgató számára kínált doktori kutatási téma-címen belül választásra kerülhetnek a következő doktori témák:
- a természetjogi gondolkodás eszmetörténete, annak problémái és egyes értelmezési irányai,
- A természetjogi gondolkodás jelene és aktuális kérdései (emberi jogok megalapozása, a nem-emberi jogok kérdései stb.)
- A posztmodern gondolkodás problémái és kihívásai: jogi nihilizmus, radikális femminizmus, dekonstrukcionalizmus, "kritikai jogi tanulmányok" mozgalma stb.
- a szubszidiaritás elvének politikai és jogfilozófiája,
- a közjó elvének politikai és jogfilozófiája,
- a perszonalizmus elvének politikai és jogfilozófiája,
- az igazságosság-elméletek megalapozási problémái,
- A jogtudomány kialakulása a középkori és a modern kori gondolkodásban,
- a jogelvek szerepe és annak változásai
- az ókori zsidó, görög, középkori és modern jogi gondolkodásmód egyes jogfilozófiai kérdései,
- a méltányosság értelmei és szerepe a jogi gondolkodásban,
- a halálbüntetés kérdése jogelméleti nézőpontból.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )