Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Burián
Nemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: László Burián
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

1. A kötelmi jogviszonyok a statútumelméletben
2. A deliktuális felelősségre irányadó jog Savigny elméletében
3. A deliktuális felelősség kollíziós jogának nemzeti fejlődési pályái
-az angol jogfejlődés sajátosságai a XX. század közepéig
-egy tipikus kontinentális modell: a német jogfejlődés a kodifikációig
-a francia jogfejlődés főbb állomásai
-az USA jogfejlődésének sajátosságai a XX. század közepéig
4. A modern nemzetközi deliktuális jog elméleti modelljei
a)-generálklauzulák
b-„Auflockerung des Deliktsstatuts (Binder)
c)-Ein Anknüpfungssystem für das Deliktsstatut (Kropholler)
5. Gyakorlati megoldások
a)-a svájci modell
b) a német modell
c) Restatement Second
6. A deliktuális felelősség a magyar nemzetközi magánjogban
-a szokásjog 1945-ig
-a „szocialista jogfejlődés sajátosságai
7. Jogegységesítés az EK-ban és ennek hatása a magyar nemzetközi deliktuális jogra

Irodalom
Hohloch, Gerhard: Das Deliktsstatut Frankfurt am Main 1984.
Binder, Heinz: Zur Auflockerung des Deliktsstatuts RabelsZ.20 (1955) 401-499.o.
Kropholler, Jan: Ein Anknüpfugssystem für das Deliktsstatut RabelsZ 33 (1969) 601-633. o.
Vékás Lajos: A nemzetközi magánjog elméleti alapjai Budapest 1986 (Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének kiadása)
Von Hein, Jan: Rechtswahlfreiheit im Internationalen Deliktsrecht RabelsZ 64(2000) 595-613.o
Burián László: A jogválasztás a nemzetközi deliktuális jogban, különös tekintettel a Róma II. Rendelet tervezetére Ünnepi Tanulmányok Harmathy Attila Tiszteletére Budapest, 2007

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )