Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Viktória Harsági
Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Viktória Harsági
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A doktori téma rövid összefoglalása:

A polgári ügyeket érintő európai igazságügyi együttműködés egy viszonylag gyorsan fejlődő, a mai formájában rövid múltra visszatekintő terület. Az ezredfordulót követően tapasztalható az Európai Unióban egy intenzív polgári eljárásjogi jogegységesítési, ill. jogharmonizációs folyamat, melynek az alapjait az Amszterdami Szerződés teremtette meg.

A terület rendkívül szerteágazó, az ezzel foglalkozó doktorandusznak lehetőséget ad arra, hogy több irányban induljon el. Át kell tekinteni a választott részterület eddigi eredményeit és várható tendenciáit, valamint e folyamatnak a magyar polgári eljárásjogra gyakorolt hatását is.

A témában születtek már magyar nyelvű munkák, de monografikus jelleggel csak egy töredékét dolgozták fel a területnek. A választható részterületek a következő témák köré sűrűsödnek: joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben, bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése határon átnyúló kézbesítése, a tagállamok bíróságainak együttműködése a bizonyításfelvétel során, a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben, az ún. „európai végrehajtható okirat”, joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben, a kis értékű követelések európai eljárása, az európai fizetési meghagyásos eljárás.

A választott téma megköveteli a doktorandusztól, hogy megfelelő nyelvi kompetenciával rendelkezzen. Bármely részterület feldolgozása összehasonlító jogi kutatást is igényel.

A téma egyszerre kínál lehetőséget az elméleti-rendszerező szemlélet érvényre juttatására, valamint az esetleges empirikus kutatások eredményeinek feldolgozására. Ez utóbbi elsődlegesen a választott részterületnek a magyar polgári eljárásjogra gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint az ide kapcsolódó joggyakorlat tanulmányozása lehet.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )