Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István H. Szilágyi
Jog és irodalom

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: István H. Szilágyi
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

Az Egyesült Államokban az 1970-es évektől kibontakozó jogtudományi irányzat a szokásos felosztás szerint három áramlatra bontható: a „humanistákra” – akik elsősorban azt vizsgálják, hogy a kiemelkedő irodalmi művekben hogyan jelenik meg a jog és a jogászság, milyen viszonyban áll a jog és az igazságosság –, a „narrativistákra”, akik részben a kisebbségi öntudat kibontakoztatásának a lehetőségét keresik a „jogi történetmesélés” módszerével, másrészt a narrativitás elméleti kérdéseit vizsgálják – és a „hermeneutikusok”, akik az irodalmi és a jogi szövegek értelmezésének problémáival foglalkoznak. A témához kapcsolható a jogszociológiában kialakult dokumentumelemzés módszerének, valamint a jogtörténeti kutatásokban az irodalmi művek történeti forrásként való kezelésének, illetve a kriminológiai kutatásokban az irodalmi művek lélekrajzainak alkalmazhatóságának kérdései. Feldolgozandó kérdéskör a „jog és irodalom” európai és hazai recepciója is

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )